• Mariola Huzar, źródło: własne 2011-10-14
      Kresowianie mają ogromną historię, o której mówi się rzadko, albo przy okazji. Trzeba jednak pamiętać, że jedna trzecia populacji narodu pochodzi z Kresów. Tymi spotkaniami chcemy tę historię przybliżyć młodemu pokoleniu Polaków. Kształtowanie świadomości historycznej dzieci i młodzieży, szacunku do tradycji i dorobku kresów południowo-wschodnich II Rzeczpospolitej to ...jest obowiązek i zadanie dla nas wszystkich.   Utrwalanie prawdy historycznej o życiu, dorobku i martyrologii Polaków na kresach połud