• Mariola Huzar, źródło: własne 2017-06-16
       Projekt „Przystanki kultury z książką” jest współfinansowany ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis Tegoroczna, czwarta edycja Turnieju rycerskiego w gminie wiejskiej Kłodzko, miała na celu zintegrować środowisko rycerskie z Polski i Czech oraz pokazać publiczności, jak wyglądało życie w średniowieczu. Zainteresowanie pojedynkami, walkami rycerzy, strzelaniem z łuków historycznych oraz wszelkiego rodzaju warsztatami średniowiecznymi zyskało nowych s