• Mariola Huzar, własne 13.07.2012
    Program Stypendialny im. Grzegorza Ciechowskiego w Gminie Kłodzko Program Stypendialny im. Grzegorza Ciechowskiego w Gminie Kłodzko obejmuje następujące rodzaje stypendiów:1. stypendia za wyniki w nauce dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych oraz studentów szkół wyższych,2. stypendia za wybitne osiągnięcia dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych oraz studentów szkół wyższych.  Rozdział 1Stypendium im. Grzegorza Ciechowskiego w Gminie Kłodzko za wyniki w