• Mariola Huzar, własne 30.09.2020
    ZARZĄDZENIE NR 7\2020DYREKTORA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KŁODZKOZ DNIA 30 WRZEŚNIA  2020 ROKU w sprawie wyznaczenia koordynatora do sprawdostępności w Bibliotece Publicznej Gminy Kłodzko z/s w OłdrzychowicachKłodzkich       Na podstawie art.14 ust.1ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom  zeszczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019r., poz. 1696 ze zm.) zarządza się, conastępuje: § 1Wyznaczam Panią Ewę Włosek –  młodszego bibliotekar
  • M Fiedukiewicz, własne 24.09.2020
    1. Biblioteka użytkuje pomieszczenia na podstawie umowy użyczenia podpisanej z Gminą Kłodzko w budynku Centrum Biblioteczno-Kulturalnym, którego jest administratorem. Obiekt jest parterowy i posiada ułatwienia dla osób poruszających się na wózkach. 2. Dla użytkowników Filii dostępne jest główne wejście do budynku, a do pomieszczeń bibliotecznych wchodzi i wjeżdża się bezpośrednio z poziomu parteru (progi i schody nie występują).3. W obiekcie jest toaleta dla osób niepełnosprawnych, do której wjeżdża się z p