• Mariola Huzar, własne 12.04.2023
  Zapraszamy serdecznie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na kolejną edycję Festiwalu bajek - Eko sobota z Andersenem. Tradycyjnie kontynuowany będzie Przegląd dziecięcych talentów (artystycznych, muzycznych, plastycznych, sprawnościowych, tanecznych, literackich i nie tylko). Zgłoszenia dzieci można dokonać w każdej naszej bibliotece w gminie wiejskiej Kłodzko (telefony i maile w zakładce kontakty), także poprzez konto na Facebooku, jak również mailowo dyrektor.bpgk@gmail.comSzczegółowy program
 • Mariola Huzar, własne 11.04.2022
  REGULAMIN „BAŚNIOWEGOPRZEGLĄDU TALENTÓW Z ANDERSENEM 2022” СТАТУТ«Казковий огляд талантів з Андерсеном2022»PATRONAT HONOROWY - Wójt Gminy KłodzkoПОЧЕСНИЙ МЕЦІАНТ - Мер ґміни Клодзко CELE KONKURSU- popularyzacjaróżnorodnych talentów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym- wychowanie, nauka izabawa poprzez spełnianie swoich zainteresowań- promocja pracy iosiągnięć dzieci w różnych dziedzinach- popularyzacjaczytelnictwa ЦІЛІ КОНКУРСУ- популяризаціярізноманітних талантів дітей дошкільного та молодш
 • Mariola Huzar, własne 20.04.2021
  Od 1 kwietnia br. GUS przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Oto garść najważniejszych informacji w tym zakresie:Spisem objęci są wszyscy:Mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcyStali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę GUS https://spis.gov.pl/ i wypełnij formularz spisowy. Jeżeli nie możesz tego zrobić we własnym zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy. Na czas trwania spisu urzędy
 • Mariola Huzar, własne 10.04.2020
  Poezja jest poszukiwaniem... Niejednokrotnie samego siebie, swojego wnętrza, myśli, a także odkrywaniem nowych wrażeń... Jeżeli myślisz podobnie, to ten konkurs jest właśnie skierowany do ciebie. Młody twórco! Jeśli jesteś w wieku 12-19 lat i odczuwasz "Wiosnę" w czasie kwarantanny, napisz o tym wiersz i wyślij na 24. Lednicką wiosnę poetycką. To może być Twoja niezapomniana chwila, która opromieni Ciebie radością i sukcesem, dowodząc, że było warto. Czasu bardzo mało, nie zwlekaj. Jurorzy i Organizatorzy c
 • Mariola Huzar, własne 07.04.2020
  Od 1 do 30 kwietnia 2020 r. na terenie Gminy Kłodzko przeprowadzany jest spis próbny przed Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Jego adresatami są wszyscy mieszkańcy. Spis będzie przeprowadzony w  bezpieczny dla zdrowia mieszkańców sposób, tj. wyłącznie poprzez samospis internetowy – aplikacja dostępna jest na stronie https://spis.gov.pl - lub wywiad telefoniczny. Spis próbny, zgodnie z ustawą o NSP 2021, jest obowiązkowy (Dz.U. poz. 1775).Gmina Kłodzko jest jedną z szesnas
 • Mariola Huzar, własne 06.10.2016
  Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich wraz ze Stowarzyszeniem Kresowian Ziemi Kłodzkiej rozpoczęła przygotowania do dziewiątego Spotkania Kresowian po latach. Tegoroczna edycja odbędzie się w sobotę dnia 22 października w Kłodzku.  Rozpoczynamy o godzinie 14.30 przy Pomniku w Parku Strażackim, złożeniem Hołdu Pamięci Polakom pomordowanych na Kresach Wschodnich w latach 1939-1947. O godzinie 15.00 w okolicznym  Gimnazjum Publicznym im. Wł. St. Reymonta rozpocznie się część wykład
 • Mariola Huzar, własne 12.07.2016
  Na podstawie § 4 załącznika do Uchwały Nr 237\2012 Rady Gminy Kłodzko z dnia 31 maja 2012r. w sprawie Programu Stypendialnego im. Grzegorza Ciechowskiego w gminie Kłodzko (Dz.U. Województwa Dolnośląskiego z 2012r. poz. 2318) – Wójt Gminy Kłodzko ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia w różnych dziedzinach w roku szkolnym i akademicki 2016\2017. O stypendium mogą się ubiegać uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, policealnych oraz studenci szkół wyższy
 • Mariola Huzar, własne 07.06.2016
  Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko oraz Koło Kłodzkie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, serdecznie zapraszają do pisania dyktanda, które odbędzie się 17 czerwca 2016 roku (piątek) o godzinie 10.00 w Gimnazjum Publicznym im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Kłodzko pan Stanisław Longawa. Tekst dyktanda odczyta polonistka tutejszego gimnazjum pani Elżbieta Myślińska, współautorka tekstu. ZASADY UCZESTNICTWA1. W DYKTANDZIE mogą uczestniczyć osoby, które ukończ
 • Mariola Huzar, własne 05.02.2016
  Przedszkolaki z Ołdrzychowic Kłodzkich zostały zabrane na wirtualną przejażdżkę przez bibliotekarkę Agatę Maślankę, pełniącą rolę Master Tableta w Bibliotece Publicznej Gminy Kłodzko. Dzieci uczestniczyły w interaktywnej zabawie literackiej. Słuchały, oglądały i rysowały, zainspirowane tym, co zobaczyły na bibliotecznej stacji. Tematem zajęć zorganizowanych w bibliotece centralnej była „Lokomotywa” Juliana Tuwima, jako nawiązanie do twórczości jednego z ulubionych pisarzy literatury dziecięcej. - Od styczni
 • Mariola Huzar, własne 27.01.2016
  Jest coś, co wyróżnia Bibliotekę Publiczną Gminy Kłodzko spośród innych bibliotek, mogących się pochwalić znacznym dorobkiem pracy upowszechniającej czytelnictwo na wsi. Jest to praca na rzecz czytelnika niepełnosprawnego, a w szczególności czytelnika dorosłego z niepełnosprawnością intelektualną. Obecność w bibliotece centralnej w Ołdrzychowicach Kłodzkich osób z niepełnosprawnością intelektualną nikogo jużnie dziwi. Dzieje się tak za sprawą zajęć z elementami biblioterapii, prowadzonymi regularnie od kilk