Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i PolitykiSpołecznej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługibibliotecznej w domach pomocy społecznej oraz sposobu współdziałania bibliotekpublicznych w wykonywaniu tej obsługi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1291) w Domu Pomocy Społecznej w Podzamku na mocyporozumienia o współpracy z Biblioteką Publiczną Gminy Kłodzko z/s w OłdrzychowicachKłodzkich wznowił działalność Punktu dla mieszkańców Domu.Punkt Bibliotecznydziała dwa razy w miesiącu
Mariola Huzar, własne 12.10.2021
Obrazy z nici czyli popularna metoda String Art, tobardzo ciekawa i twórcza technika plastyczna. Umożliwia ona niebywale dużosposobów tworzenia takich przestrzennych obrazów i dekoracji. W wyszukiwarkachinternetowych można znaleźć całe mnóstwo wzorów oraz pięknych i efektownych prac tworzonych przezdzieci, dorosłych i artystów. Do wykonania prostego obrazka potrzebujesz: kawałekdrewnianej płyty, deski lub przecięty ,,plaster” drzewa, kolorowe nici,niewielkie gwoździe, młotek. Dzięki tej technice możemy w dz
Mariola Huzar, własne 05.10.2021
Podczas tegorocznej, dziesiątej edycji NarodowegoCzytania spotkaliśmy się w Filii Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko wJaszkowej Górnej, aby wspólnie przeczytać fragmenty dramatu „Moralność PaniDulskiej” Gabrieli Zapolskiej.Naszym gościem była między innymi Urszula Panterałka –Zastępca Wójta Gminy Kłodzko, która otwarła jubileuszową odsłonę Narodowego Czytania orazprzedstawiła genezę tego komediodramatu. Dyrektor Biblioteki Mariola Huzar, po powitaniu gości imieszkańców sołectwa (33 osoby), w zaciszu biblio
Mariola Huzar, własne 28.09.2021
Filia Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w JaszkowejGórnej ogłasza wyniki konkursu fotograficznego „Wakacje z domowymi zwierzętami”.Celem konkursy były trzy ważne przesłania:*kształtowanie postaw empatii wobec zwierząt, tworzenie dobrychwzorców opieki na zwierzętami domowymi w okresie wakacji, zaangażowanie wdziałanie na rzecz dobra dla zwierząt i w imieniu zwierząt;  *zachęcenie miłośników fotografowania do prezentowania własnychumiejętności, do zwrócenia uwagi na zwierzęta i ich różnorodność; *
Jak oceniasz nasze działania online na koncie Biblioteki na Facebooku?

  • Super, Super, Super, Super, Super 40%
  • Super, Super, Super, Super 20%
  • Super, Super, Super 40%
  • Czegoś mi brakuje 0%

Serwisy tematyczne