• Mariola Huzar, własne 26.06.2020
  Pomału dobiega do mety remont i przebudowa FiliiBiblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Wojborzu. O tym, czy jest to rewolucja wizualnai jak biblioteka będzie funkcjonować po otwarciu, opowiada Mariola Huzar,dyrektor Biblioteki. Prace przyprzebudowie biblioteki zbliżają się powoli do mety. Kiedy będziemy moglinacieszyć oczy nowymi wnętrzami? Oficjalne otwarcie nowych przestrzeni i stref planowanejest w okresie jesiennym 2020 roku. Realizacja inwestycji zgodnie z umowąpotrwa do końca sierpnia. Do koń
 • Mariola Huzar, własne 02.01.2020
   W roku 2019 Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s wOłdrzychowicach Kłodzkich otrzymała dofinansowanie na zadania pn. „Remont iprzebudowa Filii Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Wojborzu” ze środkówNarodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet. 2 Infrastruktura Bibliotek2016-2020 w wysokości 481 524,00 złotych.  Dzięki władzom gminy powierzchnia użytkowa bibliotekizwiększyła się o blisko 101,00 m2  i pozakończeniu inwestycji będzie wynosić 175,2 m2. Celem remontu i przebudowy j
 • Mariola Huzar, własne 27.03.2019
  Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich zaprasza mieszkańców Gminy Kłodzko do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych związanych z projektem "Remont i przebudowa pomieszczeń Filii Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Wojborzu 138".
 • Mariola Huzar, własne 18.01.2018
  Zarządzenie Nr 680\2018Wójta Gminy Kłodzkoz dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawieprzeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy nowego budynkuCentrum Biblioteczno-Kulturalnego – Filia w Żelaźnie w Gminie Kłodzko na podstawie art. 5a ust., art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017 poz. 1875), art. 39 ust. 1ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenacho