• Mariola Huzar, własne 24.07.2017
    Wójt Gminy Kłodzko rozpoczyna nabór wniosków o przyznaniestypendium im. Grzegorza Ciechowskiego na rok szkolny i akademicki 2017\2018. Stypendiumprzyznawane jest w dwóch kategoriach: za wyniki w nauce i za osiągnięcia wróżnych dziedzinach. Beneficjentami programu stypendialnego są uczniowie orazstudenci w trybie nauczania stacjonarnego w wieku od 13 do 24 lat. Maksymalna kwota stypendium za 10 miesięcy roku szkolnegolub akademickiego wynosi 3 000,00 złotych. Kompletne wnioski o przyznanie stypendi
  • Mariola Huzar, własne 12.07.2017
    Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko zapisuje na kartachswojej działalności kolejne udane wydarzenie, zrealizowane w ramachmikroprojektu „Przystanki kultury z książką”, który jest współfinansowany ześrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa zapośrednictwem Euroregionu Glacensis – Programu Interreg V-A Republika Czeska –Polska. W niedzielę 9 lipca, zapakowaliśmy się do autobusu naprzystanku Stary Wielisław i ze śpiewem na ustach, a także przy dźwiękachgitary pojechaliśmy w o
  • Mariola Huzar, własne 03.07.2017
      Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko od sierpnia 2016 rokurealizuje mikroprojekt „Przystanki kultury z książką”, którego celem jestwzmocnienie i rozwijanie transgranicznej współpracy pomiędzy partnerami projektui społecznościami lokalnymi.  W najbliższą niedzielę, 9 lipca po stronie czeskiejnastąpi zakończenie realizacji projektu. Społeczność lokalna ze StaregoWielisławia weźmie udział w wydarzeniu „Wędrówka ciekawymi szlakami – od zamkuw Doudleby nad Orlicί do zamku w Potštejn. Relację z tej impr