• Mariola Huzar, własne 27.04.2017
      Festiwal bajek w Pałacu w Żelaźnie, został zrealizowany wramach mikroprojektu Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko „Przystanki kultury zksiążką”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu RozwojuRegionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. W wydarzeniu udział wzięło 150 dzieci oraz sporomłodzieży i osób dorosłych. Otwarcie imprezy rozpoczęła parada postaci bajkowych pogrodach pałacowych, z udziałem dzieci, którym towarzyszyli:Hans Christian Andersen (w
  • Mariola Huzar, własne 03.04.2017
      Spotkanie autorskierealizowane było w ramach mikroprojektu Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko„Przystanki kultury z książką”, który jest współfinansowany ze środkówEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa zapośrednictwem Euroregionu GlacensisNadziesiątym „Przystanku kultury z książką” w Bibliotece Publicznej Gminy Kłodzko– Filia w Wojborzu zatrzymały się dwie kłodzkie pisarki, panie Marta Zilbert iŁada Ponikowska. W bibliotece oczekiwały dzieci w wieku wczesnoszkolnym zmiejsco