• Mariola Huzar, własne 14.12.2018
    Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia w różnychdziedzinach otrzymało aż siedemnastu młodych mieszkańców gminy wiejskiejKłodzko. Aula Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w dniu 6 grudnia 2018 rokupękała w szwach. Na galę stypendialną przyjechali nie tylko wyróżnieniuczniowie i studenci, ale także ich rodzice i rodziny.  W uroczystości wręczenia stypendiów dla naszejsiedemnastki uczestniczyli m.in. Przewodniczący Rady Gminy Kłodzko Ryszard Jastrzębski,Wójt Gminy Kłodzko Zbigniew Tur, Nieetatowy C