• Mariola Huzar, własne 30.10.2019
    Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko bierze udział wdrugiej edycji projektu „Mała książka-Wielki człowiek”, który jest dedykowanydo wszystkich dzieci urodzonych w latach 2013-2016, zamieszkałych na terenienaszej gminy.  Są takie wydarzenia i rytuały w życiu dziecka, które nietylko pozostają na długo w pamięci, ale mają też istotny wpływ na jego dorosłeżycie. Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek są bardziej pewnesiebie, mają większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętąwyob