• Mariola Huzar, własne 10.12.2011
    Gmina Kłodzko od 12 lat wspiera młode talenty. Tradycyjnie 6 grudnia 2011 roku w Gimnazjum Publicznym im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku było gwarno i mikołajkowo. 11 młodych i zdeterminowanych osób prezentowało swoje talenty, aby przekonać do siebie Wójta Gminy Kłodzko pana Stanisława Longawę oraz kapitułę stypendialną w składzie: przewodnicząca pani Marioli Huzar – dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko, wiceprzewodniczący pan Krzysztof Szkudlarek – dyrektor Gimnazjum Reymonta, pan Zbigniew Tur – przewo
  • Mariola Huzar, własne 08.12.2011
    KONKURS PREWENCYJNY 2W1NA PLAKAT I HASŁO  „Wieś kłodzka w krainie wirtualnego świata’’  Regulamin konkursu organizowanego przez BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ GMINY KŁODZKO      pod patronatem AKADEMII ORANGE DLA BIBLIOTEK ORAZ WÓJTA GMINY KŁODZKOCele konkursu:- popularyzacja nieodpłatnego dostępu do Internetu w bibliotekach dziś, jutro i zawsze…-rozwijanie wyobraźni społeczności lokalnej- umacnianie więzi międzypokoleniowej pomiędzy społecznościami lokalnymi – wspólna zabawa- integracja twórczych, uzdolnionych oraz