• Mariola Huzar, własne 31.01.2020
    Z okazji 65-lecia Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko z/sw Ołdrzychowicach Kłodzkich 1955-2020 rozstrzygnięty został konkursilustratorski „Mała książka – Wielki człowiek”, czyli moja ulubiona bajeczka nadobranoc.  Do konkursu wpłynęło ogółem 15 prac od dzieci, którebiorą udział w ogólnopolskim projekcie „Mała książka – Wielki człowiek”.  - Celem konkursu była promocja czytelnictwa wśródnajmłodszego pokolenia Polaków oraz poprawa stanu czytelnictwa. Także kształtowanienawyku obcowania z książką od
  • Mariola Huzar, własne 02.01.2020
     W roku 2019 Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s wOłdrzychowicach Kłodzkich otrzymała dofinansowanie na zadania pn. „Remont iprzebudowa Filii Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Wojborzu” ze środkówNarodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet. 2 Infrastruktura Bibliotek2016-2020 w wysokości 481 524,00 złotych.  Dzięki władzom gminy powierzchnia użytkowa bibliotekizwiększyła się o blisko 101,00 m2  i pozakończeniu inwestycji będzie wynosić 175,2 m2. Celem remontu i przebudowy j