• Mariola Huzar, źródło: własne 2012-09-11
    Młodzi czytelnicy z Polski i Czech nie marnują czasu i zdobytej wiedzy językowej, którą nabyli dzięki projektowi BAJECZNE ANIMACJE KULTURALNE, współfinansowanemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 -2013. „Przekraczamy granice”.   Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko zorganizowała wyjazd do biblioteki w czeskim Vamberku na wspólne