• Mariola Huzar, własne 30.10.2018
    Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko jest beneficjentemogólnopolskiej akcji „Mała Książka – Wielki człowiek”, o której mówi się szerokow różnych mediach… Wyjątkowe wyprawki czytelnicze od września otrzymuje każdytrzylatek, który odwiedzi jedną z naszych dziewięciu bibliotek wOłdrzychowicach Kłodzkich, Bierkowicach, Jaszkowej Górnej, Krosnowicach, StarymWielisławiu, Szalejowie Górnym, Wojborzu, Wojciechowicach i Żelaźnie. -Na dzień 16 października wydaliśmy 16 wyprawek. Każde dziecko jest nowym czytelniki
  • Mariola Huzar, własne 01.10.2018
    REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO na dowolny Herb pochodzący z Kresów dawnej RP - 11. Gminne SpotkanieKresowian w Kłodzku w dniu 27.10.2018r. 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna GminyKłodzko.2. Konkurs rozpoczyna się 1 października 2018r. i trwać będziedo 23 października 2018r. 3. Temat prac konkursowych brzmi: dowolny Herb pochodzącyz Kresów dawnej RP4. W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie szkółpodstawowych od klasy czwartej wzwyż oraz młodzież w wieku gimnazjalnym istarsza 5. Or