• Mariola Huzar, własne 17.01.2023
    Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w OłdrzychowicachKłodzkich od 2020 roku jest uczestnikiem Rady Klastra Energii „AutonomicznyRegion Energetyczny Sudety” (ARES), którego celem jest czyste środowisko,czysta energia dla każdego oraz niezależność energetyczna bez emisji. Dzięki temu uczestnictwu, nasza Biblioteka, jako jedynainstytucja kultury w Radzie, pozyskała środki finansowe na realizację zadania„Wyposażenie kotłowni budynku Filii Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko wJaszkowej Górnej 71 w instalacje