• Mariola Huzar, własne 08.12.2017
    5 uczniów i studentów otrzymało stypendia im. GrzegorzaCiechowskiego za wyniki w nauce i osiągnięcia w różnych dziedzinach. Podczasuroczystego spotkania w dniu 6 grudnia stypendia wręczyli Przewodniczący RadyGminy Kłodzko Zbigniew Tur, Zastępca Wójta Gminy Urszula Panterałka iPrzewodnicząca Kapituły Stypendialnej Mariola Huzar. - Kryteria, które należy spełnić, aby otrzymać stypendiumokreśla uchwała Rady Gminy Kłodzko z roku 2012. Za wyniki w nauce decydujące sąkryterium dochodowe oraz średnia ocen na