• Mariola Huzar, własne 14.11.2012
  Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko po raz pierwszy zorganizowała Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej o „Listopadowy Liść Adamajtisa 2012” z okazji Święta Niepodległości. W konkursie udział wzięły 33 osoby w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalna. Pielęgnowanie postaw patriotycznych, upowszechnienie kultury języka wśród społeczności lokalnej, popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją patriotyczną, rozwijanie
 • Mariola Huzar, własne 11.11.2012
  PREZENTACJE SCENICZNE 6.12.2012 W KŁODZKU „MAM COŚ DO POKAZANIA” 1. .......................................................................................................................................................................imię i nazwisko wykonawcy / wykonawców...............................................................................................................................................................................................................................................
 • Mariola Huzar, własne 11.11.2012
  KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH „Choinka moich marzeń” KAPITUŁA STYPENDIALNA IM. GRZEGORZA CIECHOWSKIEGO zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym pt.: ”Choinka moich marzeń”. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym dostarczając prace w różnych technikach plastycznych do organizatora do dnia 30 listopada 2012 roku. OrganizatorKapituła Stypendialna im. Grzegorza Ciechowskiego57-360 Ołdrzychowice Kłodzkie, ulica Kłodzka 20Tel. 74 8689207, mail dyrektor.gbp@gmina.klodzko
 • Mariola Huzar, własne 11.11.2012
  REGULAMIN KONKURSUNA NAJPIĘKNIEJSZY STÓŁ WIGILIJNY 2012 1. Organizatorzy Organizatorem konkursu na najciekawszą prezentację tradycji Świąt Bożego Narodzenia jest Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko2. Udział w konkursie a) w konkursie mogą wziąć udział sołectwa, koła gospodyń wiejskich, szkoły, stowarzyszenia i organizacje, świetlice z terenu Gminy Kłodzkob) każda reprezentacja przygotowuje i wystawia jeden stół ,c) ilość osób w reprezentacji jest dowolna,3. Cele konkursuCelem Konkursu jest kul
 • Mariola Huzar, własne 11.11.2012
  BIBLIOTECZNY KONKURS Szopek Bożonarodzeniowych 2012 REGULAMIN KONKURSU I.        Postanowienia ogólneOrganizatorem konkursu jest BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KŁODZKO Celem konkursu jest:·         Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych; ·         Pobudzenie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek z wprowadzeniem akcentów regionalnych·         Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej·         Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i mło