• Mariola Huzar, własne 27.12.2012
  W dniu 19 grudnia 2012 roku dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko Mariola Huzar i starosta miasta Vamberk Jiřί Mazúch podpisali umowę o współpracy pomiędzy bibliotekami.Ceremonia podpisania umowy odbyła się w obecności zastępcy Wójta Gminy Kłodzko Urszuli Panterałki, przewodniczącego Stowarzyszenia Współpracy Czesko-Polskiej Vladimira Hulmana oraz bibliotekarzy z Polski i Czech.  Umowa obejmuje współdziałanie przy planowaniu i organizacji spotkań społeczno-kulturalnych, współpracę w przygotowaniu, sp
 • Mariola Huzar, własne 15.12.2012
  BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KŁODZKO ORAZ PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ W KŁODZKU ogłaszają konkurs literacko-plastyczny dla dzieci „Wiersz dla Emilki i Olka”. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku 7-8 lat z terenu Gminy Kłodzko oraz bibliotek partnerskich Programu Rozwoju Bibliotek: Miasta i Gminy Radków, Ludwikowic Kłodzkich oraz Lewina Kłodzkiego. Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni oraz stworzenie możliwości zaprezentowania talentu plastycznego dzieci z jednoczesnym zaakcentowaniem wrażliwości dz
 • Mariola Huzar, własne 14.11.2012
  Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko po raz pierwszy zorganizowała Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej o „Listopadowy Liść Adamajtisa 2012” z okazji Święta Niepodległości. W konkursie udział wzięły 33 osoby w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalna. Pielęgnowanie postaw patriotycznych, upowszechnienie kultury języka wśród społeczności lokalnej, popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją patriotyczną, rozwijanie
 • Mariola Huzar, własne 11.11.2012
  PREZENTACJE SCENICZNE 6.12.2012 W KŁODZKU „MAM COŚ DO POKAZANIA” 1. .......................................................................................................................................................................imię i nazwisko wykonawcy / wykonawców...............................................................................................................................................................................................................................................
 • Mariola Huzar, własne 11.11.2012
  KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH „Choinka moich marzeń” KAPITUŁA STYPENDIALNA IM. GRZEGORZA CIECHOWSKIEGO zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym pt.: ”Choinka moich marzeń”. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym dostarczając prace w różnych technikach plastycznych do organizatora do dnia 30 listopada 2012 roku. OrganizatorKapituła Stypendialna im. Grzegorza Ciechowskiego57-360 Ołdrzychowice Kłodzkie, ulica Kłodzka 20Tel. 74 8689207, mail dyrektor.gbp@gmina.klodzko
 • Mariola Huzar, własne 11.11.2012
  REGULAMIN KONKURSUNA NAJPIĘKNIEJSZY STÓŁ WIGILIJNY 2012 1. Organizatorzy Organizatorem konkursu na najciekawszą prezentację tradycji Świąt Bożego Narodzenia jest Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko2. Udział w konkursie a) w konkursie mogą wziąć udział sołectwa, koła gospodyń wiejskich, szkoły, stowarzyszenia i organizacje, świetlice z terenu Gminy Kłodzkob) każda reprezentacja przygotowuje i wystawia jeden stół ,c) ilość osób w reprezentacji jest dowolna,3. Cele konkursuCelem Konkursu jest kul
 • Mariola Huzar, własne 11.11.2012
  BIBLIOTECZNY KONKURS Szopek Bożonarodzeniowych 2012 REGULAMIN KONKURSU I.        Postanowienia ogólneOrganizatorem konkursu jest BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KŁODZKO Celem konkursu jest:·         Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych; ·         Pobudzenie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek z wprowadzeniem akcentów regionalnych·         Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej·         Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i mło
 • Mariola Huzar, własne 24.10.2012
  Od maja do sierpnia Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko realizowała piętnastogodzinne kursy języka czeskiego dla dzieci w bibliotekach w Bierkowicach, Jaszkowej Górnej, Krosnowicach-2 filie, Ołdrzychowicach Kłodzkich, Starym Wielisławiu, Szalejowie Górnym, Wojborzu, Wojciechowicach i Żelaźnie oraz kurs języka polskiego dla najmłodszych użytkowników z Domu Dzieci i Młodzieży w Rychnov nad Kneźnou.  Podczas intensywnych zajęć uczestnicy poznawali alfabet, powitania i pozdrowienia, zwroty grzecznościowe, czasow
 • Mariola Huzar, własne 04.10.2012
  W środę 26 września 2012 roku w bibliotece centralnej w Ołdrzychowicach Kłodzkich odbyło się drugi spotkanie partnerskie w ramach ogólnopolskiego Programu Rozwoju Bibliotek w celu zawiązania partnerstwa na rzecz aktywności seniorów w Gminie Kłodzko. Udział wzięło 38 osób.  Na zaproszenie dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko pani Marioli Huzar odpowiedzieli: pani Bożena Simlat – Sekretarz Gminy Kłodzko, Radna Gminy Kłodzko pani Halina Witos, trener Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej pan Dami
 • Mariola Huzar, własne 29.09.2012
  Wycieczka realizowana w ramach mikroprojektu „BAJECZNE ANIMACJE KULTURALNE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 -2013 „Przekraczamy granice“ Młodzi czytelnicy z 10-ciu książnic Gminy Kłodzko pojechali we wrześniu na Festiwal Bajki do czeskiego miasteczka Jičίn. To była jego 22 edycja, która z roku na rok zaska