• Mariola Huzar, własne 12.07.2021
    Do 15 września 2021 roku trwa nabór wniosków do XXII.edycji programu stypendialnego im. Grzegorza Ciechowskiego w gminie wiejskiejKłodzko.Program skierowany jest do uczniów i studentów w wieku13-24 lat.Jego celem jest wsparcie finansowe uzdolnionej młodzieżyw formie dziesięciomiesięcznego stypendium finansowego za wyniki w nauce lub zaosiągnięcia w różnych dziedzinach.Decydującym jest kryterium dochodowe na jednego członkarodziny, które nie może przekroczyć 1 260,00 złotych brutto.Z wnioskami o stypend