• Mariola Huzar, własne 14.12.2018
  Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia w różnychdziedzinach otrzymało aż siedemnastu młodych mieszkańców gminy wiejskiejKłodzko. Aula Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w dniu 6 grudnia 2018 rokupękała w szwach. Na galę stypendialną przyjechali nie tylko wyróżnieniuczniowie i studenci, ale także ich rodzice i rodziny.  W uroczystości wręczenia stypendiów dla naszejsiedemnastki uczestniczyli m.in. Przewodniczący Rady Gminy Kłodzko Ryszard Jastrzębski,Wójt Gminy Kłodzko Zbigniew Tur, Nieetatowy C
 • Mariola Huzar, własne 30.11.2018
  Od września już ponad 13 tys. trzylatków z całej Polskiotrzymało Wyprawki Czytelnicze w ramach kampanii społecznej Instytutu Książki„Mała książka – wielki człowiek”. Akcja ma zachęcić rodziców do częstegoodwiedzania bibliotek i codziennego, rodzinnego czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, który przyjdzie do jednej z 3 tysięcybibliotek biorących udział w projekcie, otrzyma w prezencie WyprawkęCzytelniczą, a w niej książkę „Pierwsze wiersze dla…”, czyli zbiór wierszy dladzieci autorstwa wybitnych polski
 • Mariola Huzar, własne 23.11.2018
  REGULAMINKONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO„Świąteczneżyczenia choinką ubrane”MikołajkowaGala Stypendialna im. Grzegorza Ciechowskiego 6.12.2018r. 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna GminyKłodzko.2. Konkurs rozpoczyna się 13 listopada 2018r. i trwać będziedo 5 grudnia 2018r. 3. Temat prac konkursowych brzmi: Świąteczne życzeniachoinką ubrane 4. W konkursie mogą brać udział wszyscy 5. Celem konkursu jest zachowanie tradycji lokalnych iich upowszechnianie  Warunkiuczestnictwa w konkursi
 • Mariola Huzar, własne 30.10.2018
  Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko jest beneficjentemogólnopolskiej akcji „Mała Książka – Wielki człowiek”, o której mówi się szerokow różnych mediach… Wyjątkowe wyprawki czytelnicze od września otrzymuje każdytrzylatek, który odwiedzi jedną z naszych dziewięciu bibliotek wOłdrzychowicach Kłodzkich, Bierkowicach, Jaszkowej Górnej, Krosnowicach, StarymWielisławiu, Szalejowie Górnym, Wojborzu, Wojciechowicach i Żelaźnie. -Na dzień 16 października wydaliśmy 16 wyprawek. Każde dziecko jest nowym czytelniki
 • Mariola Huzar, własne 01.10.2018
  REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO na dowolny Herb pochodzący z Kresów dawnej RP - 11. Gminne SpotkanieKresowian w Kłodzku w dniu 27.10.2018r. 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna GminyKłodzko.2. Konkurs rozpoczyna się 1 października 2018r. i trwać będziedo 23 października 2018r. 3. Temat prac konkursowych brzmi: dowolny Herb pochodzącyz Kresów dawnej RP4. W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie szkółpodstawowych od klasy czwartej wzwyż oraz młodzież w wieku gimnazjalnym istarsza 5. Or
 • Mariola Huzar, własne 05.09.2018
  Po wielkich sukcesach projektu bookstartowego naoddziałach położniczych w całej Polsce Instytut Książki rozpoczyna nową odsłonęogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Wyjątkowe Wyprawki Czytelniczeotrzymają nie tylko rodzice nowo narodzonych dzieci w szpitalach, ale takżetrzylatki, które odwiedzą biblioteki biorące udział w akcji. Pilotażowy projekt dla trzylatków realizowany w ramachogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek” rozpocznie się wewrześniu 2018 roku. Akcja ma
 • Mariola Huzar, własne 18.01.2018
  Zarządzenie Nr 680\2018Wójta Gminy Kłodzkoz dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawieprzeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy nowego budynkuCentrum Biblioteczno-Kulturalnego – Filia w Żelaźnie w Gminie Kłodzko na podstawie art. 5a ust., art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017 poz. 1875), art. 39 ust. 1ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenacho