• Mariola Huzar, własne 08.12.2017
  5 uczniów i studentów otrzymało stypendia im. GrzegorzaCiechowskiego za wyniki w nauce i osiągnięcia w różnych dziedzinach. Podczasuroczystego spotkania w dniu 6 grudnia stypendia wręczyli Przewodniczący RadyGminy Kłodzko Zbigniew Tur, Zastępca Wójta Gminy Urszula Panterałka iPrzewodnicząca Kapituły Stypendialnej Mariola Huzar. - Kryteria, które należy spełnić, aby otrzymać stypendiumokreśla uchwała Rady Gminy Kłodzko z roku 2012. Za wyniki w nauce decydujące sąkryterium dochodowe oraz średnia ocen na
 • Mariola Huzar, własne 24.07.2017
  Wójt Gminy Kłodzko rozpoczyna nabór wniosków o przyznaniestypendium im. Grzegorza Ciechowskiego na rok szkolny i akademicki 2017\2018. Stypendiumprzyznawane jest w dwóch kategoriach: za wyniki w nauce i za osiągnięcia wróżnych dziedzinach. Beneficjentami programu stypendialnego są uczniowie orazstudenci w trybie nauczania stacjonarnego w wieku od 13 do 24 lat. Maksymalna kwota stypendium za 10 miesięcy roku szkolnegolub akademickiego wynosi 3 000,00 złotych. Kompletne wnioski o przyznanie stypendi
 • Mariola Huzar, własne 12.07.2017
  Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko zapisuje na kartachswojej działalności kolejne udane wydarzenie, zrealizowane w ramachmikroprojektu „Przystanki kultury z książką”, który jest współfinansowany ześrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa zapośrednictwem Euroregionu Glacensis – Programu Interreg V-A Republika Czeska –Polska. W niedzielę 9 lipca, zapakowaliśmy się do autobusu naprzystanku Stary Wielisław i ze śpiewem na ustach, a także przy dźwiękachgitary pojechaliśmy w o
 • Mariola Huzar, własne 03.07.2017
    Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko od sierpnia 2016 rokurealizuje mikroprojekt „Przystanki kultury z książką”, którego celem jestwzmocnienie i rozwijanie transgranicznej współpracy pomiędzy partnerami projektui społecznościami lokalnymi.  W najbliższą niedzielę, 9 lipca po stronie czeskiejnastąpi zakończenie realizacji projektu. Społeczność lokalna ze StaregoWielisławia weźmie udział w wydarzeniu „Wędrówka ciekawymi szlakami – od zamkuw Doudleby nad Orlicί do zamku w Potštejn. Relację z tej impr
 • Mariola Huzar, własne 21.06.2017
    Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu GlacensisBiblioteka Publiczna Gminy Kłodzko, kontynuując działaniaw ramach wzmocnienia i rozwijania współpracy transgranicznej pomiędzy Polakamii Czechami, w ramach mikroprojektu „Przystanki kultury z książką”, w sobotę 17czerwca 2017 roku zorganizowała wycieczkę integracyjną do Karpacza. - Jechaliśmy wspólnie z dziećmi i opiekunami z Polski iCzech jednym autobusem przyjaźni. Razem 50 osób, w tym 40 d
 • Mariola Huzar, własne 16.06.2017
     Projekt „Przystanki kultury z książką” jest współfinansowany ześrodków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu GlacensisTegoroczna, czwarta edycja Turnieju rycerskiego w gminiewiejskiej Kłodzko, miała na celu zintegrować środowisko rycerskie z Polski iCzech oraz pokazać publiczności, jak wyglądało życie w średniowieczu.Zainteresowanie pojedynkami, walkami rycerzy, strzelaniem z łuków historycznychoraz wszelkiego rodzaju warsztatami średniowiecznymi zyskało nowych sympatyków,zarów
 • Mariola Huzar, własne 04.05.2017
    Powitanie wiosny, to dawna czeska tradycja, która w obecZámĕl obchodzona jest od piętnastu lat, zawsze 1 maja. Po odejściu zimyprzyroda budzi się do życia, a na czeskiej wsi następuje przebudzenie źródełek,poprzez ich oczyszczenie. W tym roku, społeczność lokalna z Bierkowicuczestniczyła w tych symbolicznych odstraszaniach złych mocy i nieszczęść.  Mieszkańcy Zámĕl, turyści i goście spotkali siępunktualnie o godzinie 13.00 pod starą lipą, która liczy sobie 250 lat. Wsłonecznym świetle starego dr
 • Mariola Huzar, własne 27.04.2017
    Festiwal bajek w Pałacu w Żelaźnie, został zrealizowany wramach mikroprojektu Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko „Przystanki kultury zksiążką”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu RozwojuRegionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. W wydarzeniu udział wzięło 150 dzieci oraz sporomłodzieży i osób dorosłych. Otwarcie imprezy rozpoczęła parada postaci bajkowych pogrodach pałacowych, z udziałem dzieci, którym towarzyszyli:Hans Christian Andersen (w
 • Mariola Huzar, własne 03.04.2017
    Spotkanie autorskierealizowane było w ramach mikroprojektu Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko„Przystanki kultury z książką”, który jest współfinansowany ze środkówEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa zapośrednictwem Euroregionu GlacensisNadziesiątym „Przystanku kultury z książką” w Bibliotece Publicznej Gminy Kłodzko– Filia w Wojborzu zatrzymały się dwie kłodzkie pisarki, panie Marta Zilbert iŁada Ponikowska. W bibliotece oczekiwały dzieci w wieku wczesnoszkolnym zmiejsco
 • Mariola Huzar, własne 27.03.2017
    Spotkanie autorskierealizowane było w ramach mikroprojektu Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko„Przystanki kultury z książką”, który jest współfinansowany ze środkówEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa zapośrednictwem Euroregionu GlacensisNa ósmym „Przystanku kultury z książką” w BibliotecePublicznej Gminy Kłodzko w Ołdrzychowicach Kłodzkich zatrzymała się pisarkapani Urszula Kozłowska. W wagonach do świata książek zasiedli uczniowie w wiekuwczesnoszkolnym z miejscowej Szko