• Mariola Huzar, własne 21.06.2017
      Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu GlacensisBiblioteka Publiczna Gminy Kłodzko, kontynuując działaniaw ramach wzmocnienia i rozwijania współpracy transgranicznej pomiędzy Polakamii Czechami, w ramach mikroprojektu „Przystanki kultury z książką”, w sobotę 17czerwca 2017 roku zorganizowała wycieczkę integracyjną do Karpacza. - Jechaliśmy wspólnie z dziećmi i opiekunami z Polski iCzech jednym autobusem przyjaźni. Razem 50 osób, w tym 40 d
  • Mariola Huzar, własne 16.06.2017
       Projekt „Przystanki kultury z książką” jest współfinansowany ześrodków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu GlacensisTegoroczna, czwarta edycja Turnieju rycerskiego w gminiewiejskiej Kłodzko, miała na celu zintegrować środowisko rycerskie z Polski iCzech oraz pokazać publiczności, jak wyglądało życie w średniowieczu.Zainteresowanie pojedynkami, walkami rycerzy, strzelaniem z łuków historycznychoraz wszelkiego rodzaju warsztatami średniowiecznymi zyskało nowych sympatyków,zarów