• Mariola Huzar, własne 12.07.2021
  Do 15 września 2021 roku trwa nabór wniosków do XXII.edycji programu stypendialnego im. Grzegorza Ciechowskiego w gminie wiejskiejKłodzko.Program skierowany jest do uczniów i studentów w wieku13-24 lat.Jego celem jest wsparcie finansowe uzdolnionej młodzieżyw formie dziesięciomiesięcznego stypendium finansowego za wyniki w nauce lub zaosiągnięcia w różnych dziedzinach.Decydującym jest kryterium dochodowe na jednego członkarodziny, które nie może przekroczyć 1 260,00 złotych brutto.Z wnioskami o stypend
 • Mariola Huzar, własne 06.07.2020
  Szanowni Państwo!Do 15 września 2020 roku trwa nabór wniosków do XXI. edycji programu stypendialnego im. Grzegorza Ciechowskiego w gminie wiejskiej Kłodzko. Program skierowany jest do uczniów i studentów w wieku 13-24 lat.Jego celem jest wsparcie finansowe uzdolnionej młodzieży w formie dziesięciomiesięcznego stypendium finansowego za wyniki w nauce lub za osiągnięcia w różnych dziedzinach.Decydującym jest kryterium dochodowe na jednego członka rodziny, które nie może przekroczyć 1 170,00 złotych brutto. Z
 • Mariola Huzar, własne 20.12.2019
  Uroczysta gala, podczas której wręczone zostały stypendiaza wyniki w nauce i za różnorodne osiągnięcia dla młodzieży uzdolnionej zterenu gminy wiejskiej Kłodzko odbyła się w świątecznym nastroju w SzkolePodstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku w piątek, 6 grudnia 2019 roku. Wszystkich gości, którzy przybyli na jubileusz powitaliprowadzący w osobach Pauliny Kraj i Mateusza Kubasiaka z Młodzieżowej RadyGminy Kłodzko. Na widowni m.in. zasiedli: Ryszard Niebieszczański – Członek Zarządu PowiatuKłodzkiego
 • Mariola Huzar, własne 14.12.2018
  Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia w różnychdziedzinach otrzymało aż siedemnastu młodych mieszkańców gminy wiejskiejKłodzko. Aula Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w dniu 6 grudnia 2018 rokupękała w szwach. Na galę stypendialną przyjechali nie tylko wyróżnieniuczniowie i studenci, ale także ich rodzice i rodziny.  W uroczystości wręczenia stypendiów dla naszejsiedemnastki uczestniczyli m.in. Przewodniczący Rady Gminy Kłodzko Ryszard Jastrzębski,Wójt Gminy Kłodzko Zbigniew Tur, Nieetatowy C
 • Mariola Huzar, własne 23.11.2018
  REGULAMINKONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO„Świąteczneżyczenia choinką ubrane”MikołajkowaGala Stypendialna im. Grzegorza Ciechowskiego 6.12.2018r. 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna GminyKłodzko.2. Konkurs rozpoczyna się 13 listopada 2018r. i trwać będziedo 5 grudnia 2018r. 3. Temat prac konkursowych brzmi: Świąteczne życzeniachoinką ubrane 4. W konkursie mogą brać udział wszyscy 5. Celem konkursu jest zachowanie tradycji lokalnych iich upowszechnianie  Warunkiuczestnictwa w konkursi
 • Mariola Huzar, własne 08.12.2017
  5 uczniów i studentów otrzymało stypendia im. GrzegorzaCiechowskiego za wyniki w nauce i osiągnięcia w różnych dziedzinach. Podczasuroczystego spotkania w dniu 6 grudnia stypendia wręczyli Przewodniczący RadyGminy Kłodzko Zbigniew Tur, Zastępca Wójta Gminy Urszula Panterałka iPrzewodnicząca Kapituły Stypendialnej Mariola Huzar. - Kryteria, które należy spełnić, aby otrzymać stypendiumokreśla uchwała Rady Gminy Kłodzko z roku 2012. Za wyniki w nauce decydujące sąkryterium dochodowe oraz średnia ocen na
 • Mariola Huzar, własne 24.07.2017
  Wójt Gminy Kłodzko rozpoczyna nabór wniosków o przyznaniestypendium im. Grzegorza Ciechowskiego na rok szkolny i akademicki 2017\2018. Stypendiumprzyznawane jest w dwóch kategoriach: za wyniki w nauce i za osiągnięcia wróżnych dziedzinach. Beneficjentami programu stypendialnego są uczniowie orazstudenci w trybie nauczania stacjonarnego w wieku od 13 do 24 lat. Maksymalna kwota stypendium za 10 miesięcy roku szkolnegolub akademickiego wynosi 3 000,00 złotych. Kompletne wnioski o przyznanie stypendi