• Mariola Huzar, własne 10.09.2020
  Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich wraz z jej dziewięcioma filiami w Bierkowicach, Jaszkowej Górnej, Krosnowicach 1 i 2, Starym Wielisławiu, Wojborzu, Wojciechowicach i Żelaźnie bierze udział w trzeciej edycji projektu "Mała książka-Wielki człowiek".  Najwyższy czas przygotować się na długiejesienne wieczory i popołudnia, podczas których nie powinno zabraknąć dobrejksiążki – dla rodzica i dla dziecka. Warto zatem udać się do pobliskiej biblioteki, gdzie na każdego M
 • Mariola Huzar, własne 15.06.2020
  Projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start.W Wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę „Pierwsze czytanki dla…”, dostosowaną pod
 • Mariola Huzar, własne 31.01.2020
  Z okazji 65-lecia Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko z/sw Ołdrzychowicach Kłodzkich 1955-2020 rozstrzygnięty został konkursilustratorski „Mała książka – Wielki człowiek”, czyli moja ulubiona bajeczka nadobranoc.  Do konkursu wpłynęło ogółem 15 prac od dzieci, którebiorą udział w ogólnopolskim projekcie „Mała książka – Wielki człowiek”.  - Celem konkursu była promocja czytelnictwa wśródnajmłodszego pokolenia Polaków oraz poprawa stanu czytelnictwa. Także kształtowanienawyku obcowania z książką od
 • Mariola Huzar, własne 30.10.2019
  Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko bierze udział wdrugiej edycji projektu „Mała książka-Wielki człowiek”, który jest dedykowanydo wszystkich dzieci urodzonych w latach 2013-2016, zamieszkałych na terenienaszej gminy.  Są takie wydarzenia i rytuały w życiu dziecka, które nietylko pozostają na długo w pamięci, ale mają też istotny wpływ na jego dorosłeżycie. Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek są bardziej pewnesiebie, mają większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętąwyob
 • Mariola Huzar, własne 13.05.2019
  Są takie wydarzenia i rytuały w życiu dziecka, które nie tylko pozostają na długo w pamięci, ale mają teżistotny wpływ na jego dorosłe życie. Badania wykazują, że dzieci wychowywanepośród książek sąbardziej pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy zasóbsłownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki z czytania mają także konkretnywymiar materialny: czytające dzieci osiągają sukcesy i zarabiają więcej odtych, które nieczytają. Ważną rolę w kształtowaniu Małego Czytelnika odgrywabiblioteka: uczy go s
 • Mariola Huzar, własne 14.01.2019
  Każde dziecko urodzone w 2016r., które odwiedzi lubzapisze się do jednej z książnic Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko, otrzymawspaniałą Wyprawkę Czytelniczą. Składa się na nią pięknie wydana książka orazKarta Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniemminimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymanaklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomempotwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajdą coś dlasiebie t
 • Mariola Huzar, własne 30.11.2018
  Od września już ponad 13 tys. trzylatków z całej Polskiotrzymało Wyprawki Czytelnicze w ramach kampanii społecznej Instytutu Książki„Mała książka – wielki człowiek”. Akcja ma zachęcić rodziców do częstegoodwiedzania bibliotek i codziennego, rodzinnego czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, który przyjdzie do jednej z 3 tysięcybibliotek biorących udział w projekcie, otrzyma w prezencie WyprawkęCzytelniczą, a w niej książkę „Pierwsze wiersze dla…”, czyli zbiór wierszy dladzieci autorstwa wybitnych polski
 • Mariola Huzar, własne 30.10.2018
  Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko jest beneficjentemogólnopolskiej akcji „Mała Książka – Wielki człowiek”, o której mówi się szerokow różnych mediach… Wyjątkowe wyprawki czytelnicze od września otrzymuje każdytrzylatek, który odwiedzi jedną z naszych dziewięciu bibliotek wOłdrzychowicach Kłodzkich, Bierkowicach, Jaszkowej Górnej, Krosnowicach, StarymWielisławiu, Szalejowie Górnym, Wojborzu, Wojciechowicach i Żelaźnie. -Na dzień 16 października wydaliśmy 16 wyprawek. Każde dziecko jest nowym czytelniki
 • Mariola Huzar, własne 05.09.2018
  Po wielkich sukcesach projektu bookstartowego naoddziałach położniczych w całej Polsce Instytut Książki rozpoczyna nową odsłonęogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Wyjątkowe Wyprawki Czytelniczeotrzymają nie tylko rodzice nowo narodzonych dzieci w szpitalach, ale takżetrzylatki, które odwiedzą biblioteki biorące udział w akcji. Pilotażowy projekt dla trzylatków realizowany w ramachogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek” rozpocznie się wewrześniu 2018 roku. Akcja ma