• Mariola Huzar, własne 20.12.2019
    Uroczysta gala, podczas której wręczone zostały stypendiaza wyniki w nauce i za różnorodne osiągnięcia dla młodzieży uzdolnionej zterenu gminy wiejskiej Kłodzko odbyła się w świątecznym nastroju w SzkolePodstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku w piątek, 6 grudnia 2019 roku. Wszystkich gości, którzy przybyli na jubileusz powitaliprowadzący w osobach Pauliny Kraj i Mateusza Kubasiaka z Młodzieżowej RadyGminy Kłodzko. Na widowni m.in. zasiedli: Ryszard Niebieszczański – Członek Zarządu PowiatuKłodzkiego