• Mariola Huzar, własne 10.08.2022
  Kolejny raz uzdolniona młodzież (13-24 lat) z terenu gminy Kłodzko może ubiegać się o Stypendia im. Grzegorza Ciechowskiego. Decydujące jest kryterium dochodowe na jednego członka rodziny, nieprzekraczające 45% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę, obowiązujące w roku kalendarzowym, czyli 1.354,50 zł.Uprawnionymi do wnioskowania o stypendium za osiągnięcia w różnych dziedzinach są Radni Gminy Kłodzko, dyrektorzy instytucji kultury, organizacje pozarządowe, kluby sportowe i różnego rodzaju stowarzyszeni
 • Mariola Huzar, własne 22.07.2022
  BibliotekaPubliczna Gminy Kłodzko partnerem projektu CZYSTA ENERGIA – BUDOWAINFRASTRUKTURY DO WYTWARZANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH NA POTRZEBY UCZESTNIKÓWKLASTRA ENERGII ARESProjekt uzyskał dofinansowanie ze środków EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjnaDziałanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródełodnawialnych – konkurs horyzontalnySchemat 3.1 A Przedsięwzięcia, maj
 • Mariola Huzar, własne 12.07.2021
  Do 15 września 2021 roku trwa nabór wniosków do XXII.edycji programu stypendialnego im. Grzegorza Ciechowskiego w gminie wiejskiejKłodzko.Program skierowany jest do uczniów i studentów w wieku13-24 lat.Jego celem jest wsparcie finansowe uzdolnionej młodzieżyw formie dziesięciomiesięcznego stypendium finansowego za wyniki w nauce lub zaosiągnięcia w różnych dziedzinach.Decydującym jest kryterium dochodowe na jednego członkarodziny, które nie może przekroczyć 1 260,00 złotych brutto.Z wnioskami o stypend
 • Mariola Huzar, własne 10.09.2020
  Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich wraz z jej dziewięcioma filiami w Bierkowicach, Jaszkowej Górnej, Krosnowicach 1 i 2, Starym Wielisławiu, Wojborzu, Wojciechowicach i Żelaźnie bierze udział w trzeciej edycji projektu "Mała książka-Wielki człowiek".  Najwyższy czas przygotować się na długiejesienne wieczory i popołudnia, podczas których nie powinno zabraknąć dobrejksiążki – dla rodzica i dla dziecka. Warto zatem udać się do pobliskiej biblioteki, gdzie na każdego M
 • Mariola Huzar, własne 06.07.2020
  Szanowni Państwo!Do 15 września 2020 roku trwa nabór wniosków do XXI. edycji programu stypendialnego im. Grzegorza Ciechowskiego w gminie wiejskiej Kłodzko. Program skierowany jest do uczniów i studentów w wieku 13-24 lat.Jego celem jest wsparcie finansowe uzdolnionej młodzieży w formie dziesięciomiesięcznego stypendium finansowego za wyniki w nauce lub za osiągnięcia w różnych dziedzinach.Decydującym jest kryterium dochodowe na jednego członka rodziny, które nie może przekroczyć 1 170,00 złotych brutto. Z
 • Mariola Huzar, własne 26.06.2020
  Pomału dobiega do mety remont i przebudowa FiliiBiblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Wojborzu. O tym, czy jest to rewolucja wizualnai jak biblioteka będzie funkcjonować po otwarciu, opowiada Mariola Huzar,dyrektor Biblioteki. Prace przyprzebudowie biblioteki zbliżają się powoli do mety. Kiedy będziemy moglinacieszyć oczy nowymi wnętrzami? Oficjalne otwarcie nowych przestrzeni i stref planowanejest w okresie jesiennym 2020 roku. Realizacja inwestycji zgodnie z umowąpotrwa do końca sierpnia. Do koń
 • Mariola Huzar, własne 15.06.2020
  Projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start.W Wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę „Pierwsze czytanki dla…”, dostosowaną pod
 • Mariola Huzar, własne 31.01.2020
  Z okazji 65-lecia Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko z/sw Ołdrzychowicach Kłodzkich 1955-2020 rozstrzygnięty został konkursilustratorski „Mała książka – Wielki człowiek”, czyli moja ulubiona bajeczka nadobranoc.  Do konkursu wpłynęło ogółem 15 prac od dzieci, którebiorą udział w ogólnopolskim projekcie „Mała książka – Wielki człowiek”.  - Celem konkursu była promocja czytelnictwa wśródnajmłodszego pokolenia Polaków oraz poprawa stanu czytelnictwa. Także kształtowanienawyku obcowania z książką od
 • Mariola Huzar, własne 02.01.2020
   W roku 2019 Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s wOłdrzychowicach Kłodzkich otrzymała dofinansowanie na zadania pn. „Remont iprzebudowa Filii Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Wojborzu” ze środkówNarodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet. 2 Infrastruktura Bibliotek2016-2020 w wysokości 481 524,00 złotych.  Dzięki władzom gminy powierzchnia użytkowa bibliotekizwiększyła się o blisko 101,00 m2  i pozakończeniu inwestycji będzie wynosić 175,2 m2. Celem remontu i przebudowy j
 • Mariola Huzar, własne 20.12.2019
  Uroczysta gala, podczas której wręczone zostały stypendiaza wyniki w nauce i za różnorodne osiągnięcia dla młodzieży uzdolnionej zterenu gminy wiejskiej Kłodzko odbyła się w świątecznym nastroju w SzkolePodstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku w piątek, 6 grudnia 2019 roku. Wszystkich gości, którzy przybyli na jubileusz powitaliprowadzący w osobach Pauliny Kraj i Mateusza Kubasiaka z Młodzieżowej RadyGminy Kłodzko. Na widowni m.in. zasiedli: Ryszard Niebieszczański – Członek Zarządu PowiatuKłodzkiego