• Mariola Huzar, własne 20.12.2019
  Uroczysta gala, podczas której wręczone zostały stypendiaza wyniki w nauce i za różnorodne osiągnięcia dla młodzieży uzdolnionej zterenu gminy wiejskiej Kłodzko odbyła się w świątecznym nastroju w SzkolePodstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku w piątek, 6 grudnia 2019 roku. Wszystkich gości, którzy przybyli na jubileusz powitaliprowadzący w osobach Pauliny Kraj i Mateusza Kubasiaka z Młodzieżowej RadyGminy Kłodzko. Na widowni m.in. zasiedli: Ryszard Niebieszczański – Członek Zarządu PowiatuKłodzkiego
 • Mariola Huzar, własne 30.10.2019
  Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko bierze udział wdrugiej edycji projektu „Mała książka-Wielki człowiek”, który jest dedykowanydo wszystkich dzieci urodzonych w latach 2013-2016, zamieszkałych na terenienaszej gminy.  Są takie wydarzenia i rytuały w życiu dziecka, które nietylko pozostają na długo w pamięci, ale mają też istotny wpływ na jego dorosłeżycie. Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek są bardziej pewnesiebie, mają większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętąwyob
 • Mariola Huzar, własne 24.06.2019
  Tegoroczne hasło 18. Ogólnopolskiego Tygodnia CzytaniaDzieciom to „Sportowcy czytają dzieciom. Wychowanie przez sport i czytanie”. Naterenie gminy wiejskiej Kłodzko czytania, które zorganizowała BibliotekaPubliczna Gminy Kłodzko miały miejsce w dniach 3-6 czerwca 2019r.  I tak, do biblioteki w Bierkowicach przyjechał MariuszJastrzębski, trener Filii WKS Śląsk Wrocław, aby poczytać dzieciom zmiejscowego Przedszkola Gminnego. Opowiedział dzieciom o swojej pasji sportowejdo piłki nożnej oraz zaprosił na t
 • Mariola Huzar, własne 13.05.2019
  Są takie wydarzenia i rytuały w życiu dziecka, które nie tylko pozostają na długo w pamięci, ale mają teżistotny wpływ na jego dorosłe życie. Badania wykazują, że dzieci wychowywanepośród książek sąbardziej pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy zasóbsłownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki z czytania mają także konkretnywymiar materialny: czytające dzieci osiągają sukcesy i zarabiają więcej odtych, które nieczytają. Ważną rolę w kształtowaniu Małego Czytelnika odgrywabiblioteka: uczy go s
 • Mariola Huzar, własne 27.03.2019
  Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich zaprasza mieszkańców Gminy Kłodzko do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych związanych z projektem "Remont i przebudowa pomieszczeń Filii Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Wojborzu 138".
 • Mariola Huzar, własne 14.01.2019
  Każde dziecko urodzone w 2016r., które odwiedzi lubzapisze się do jednej z książnic Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko, otrzymawspaniałą Wyprawkę Czytelniczą. Składa się na nią pięknie wydana książka orazKarta Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniemminimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymanaklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomempotwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajdą coś dlasiebie t