• Mariola Huzar, własne 24.07.2014
    Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko realizując projekt „Euroregionalne Spotkania Obywatelskie”, wydała trzy dokumenty lokalnej aktywności, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”. W ramach projektu wydano w języku polskim i języku czeskim 500 egzemplarzy tomików wierszy pt. „Moja babcia – m