• Mariola Huzar, własne 04.05.2017
      Powitanie wiosny, to dawna czeska tradycja, która w obecZámĕl obchodzona jest od piętnastu lat, zawsze 1 maja. Po odejściu zimyprzyroda budzi się do życia, a na czeskiej wsi następuje przebudzenie źródełek,poprzez ich oczyszczenie. W tym roku, społeczność lokalna z Bierkowicuczestniczyła w tych symbolicznych odstraszaniach złych mocy i nieszczęść.  Mieszkańcy Zámĕl, turyści i goście spotkali siępunktualnie o godzinie 13.00 pod starą lipą, która liczy sobie 250 lat. Wsłonecznym świetle starego dr