Remont i przebudowa biblioteki w Wojborzu
A A A
Mariola Huzar, własne 02.01.2020
 

W roku 2019 Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich otrzymała dofinansowanie na zadania pn. „Remont i przebudowa Filii Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Wojborzu” ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet. 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 w wysokości 481 524,00 złotych.

 

Dzięki władzom gminy powierzchnia użytkowa biblioteki zwiększyła się o blisko 101,00 m2  i po zakończeniu inwestycji będzie wynosić 175,2 m2. Celem remontu i przebudowy jest dostosowanie istniejącej bazy do zmieniających się potrzeb i standardów, a także stworzenie warunków lokalowych do rozwijania nowych funkcji bibliotecznych. Główne kierunki to podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców, stworzenie nowej oferty dla dzieci i młodzieży, dostosowanie lokalu do obsługi osób niepełnosprawnych oraz zawiązanie partnerstwa publiczno-społecznego ze środowiskiem lokalnym. 

 

W wyniku przeprowadzonego przetargu zadanie realizuje Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa z Bystrzycy Kłodzkiej za kwotę 906 026,20 złotych. Termin zakończenia inwestycji ustalono na dzień 31 sierpnia 2020 roku.

 

Dokumentacja zdjęciowa: przed rozpoczęciem inwestycji oraz w trakcie remontu i przebudowy. 

 

Jednocześnie informujemy, że dzięki uprzejmości dyrekcji miejscowej Szkoły Podstawowej działalność biblioteczna została przeniesiona (na czas remontu) do auli szkolnej. Serdecznie zapraszamy!