• Mariola Huzar, własne 05.08.2021
  Choć malowanie kawą brzmi zaskakująco, ta technikapobudza zmysły węchu i smaku. Jest to bardzo ciekawa i świetna zabawa pędzlem,o czym przekonali się podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej ze Starego Wielisławia.Kawą maluje się podobnie jak akwarelą, zaczynając odnajjaśniejszego roztworu. Można nim pomalować prawie całą powierzchnię (pozamiejscami, gdzie najsilniej pada światło, które najlepiej zostawić białe).Średnie odcienie nakładane kolejno (po wyschnięciu poprzednich warstw) pomogąuzyskać głębię. Na
 • Mariola Huzar, własne 21.06.2021
  Po długiej pandemicznej przerwie, Filia BibliotekiPublicznej Gminy Kłodzko w Starym Wielisławiu zorganizowała warsztatyprzyrodnicze dla podopiecznych miejscowych Warsztatów Terapii Zajęciowej. Ogrody w szkle są ciekawą alternatywą dla tradycyjnejuprawy roślin w doniczkach, a także inspiracją do tworzenia „czegoś trendy”.Każdy może wykonać taki ogród samodzielnie. Niezbędne materiały to:- szklane naczynie najlepiej z szerokim otworem; - żwir lub kamyki do zrobienia warstwy drenażowej;- ziemia uniwersalna wym
 • Mariola Huzar, własne 28.05.2021
  "Literackie koło fortuny" to nowa bibliotecznaakcja promująca czytelnictwo, prowadzona przez Bibliotekę Publiczną GminyKłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich. Raz w miesiącu w każdej bibliotece naterenie gminy wiejskiej Kłodzko czytelnicy odwiedzający biblioteki, a jest ichdziesięć – dokonując wypożyczeń biorą udział w literackim kole fortuny. -Tą kampanią chcemy zachęcić czytelników do częstychwizyt w bibliotekach. Pokazać, że biblioteki są miejscem bezpiecznym w okresiepandemii. Przy zachowaniu odpowiedn
 • Mariola Huzar, własne 04.03.2021
  Filia Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w StarymWielisławiu przygotowała lekcję biblioteczną online na temat Walentynek wliteraturze i nie tylko. Materiał został opublikowany na koncie Biblioteki naFacebooku. Spotkał się z ogromnym zainteresowaniem: 1 556 odbiorców, 85aktywności i sześć przyznanych nagród za udział w konkursie. Zainteresowani nagraniemznajdą go pod linkiem https://www.facebook.com/289346107781085/videos/2848481895471217Co sądziła o miłości znakomita poetka i Noblistka WisławaSzymbors
 • Mariola Huzar, własne 18.11.2020
  W tym roku, podczas ogólnopolskiej akcji Nocy bibliotek towarzyszył film „Jakub, Mimmi i gadające psy. Jest to opartana książce łotewskiej pisarki Luize Pastore „Maskackas stasts”, koprodukcjałotewsko-polska w reżyserii Edmundsa Jansonsa.W Filii Biblioteki Publicznej GminyKłodzko w Starym Wielisławiu, przed wprowadzonymi obostrzeniami, odbyła sięprojekcja filmowa dla uczestników miejscowych Warsztatów Terapii Zajęciowej. "Jakub, Mimi i gadającepsy" to nagrodzona przez jury na festiwalu Kino Dzieci 2019 za„e
 • Mariola Huzar, własne 29.09.2020
  String art., czyli sztuka nawlekaniakolorowych nici między punktami zagościła na stałe do oferty Filii BibliotekiPublicznej Gminy Kłodzko w Starym Wielisławiu. Jest to praca przestrzenna, a efektysą przepiękne.  Tradycyjnie, dyrektor BibliotekiPublicznej Gminy Kłodzko Mariola Huzar pokazała chętnym mieszkańcom, jak się zatakie dzieło zabrać. Oglądając inspiracje w Internecie wydaje się, że to prostai łatwa technika. Tu wbić gwoździki, tu nawlec nitkę i już.  -Byliśmy w wielkim błędzie-mówiliuczest
 • Mariola Huzar, własne 12.08.2020
  Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w OłdrzychowicachKłodzkich przyłączyła się do akcji Czytaj legalnie i pozwól legalnie czytaćinnym, zainicjowanej przez popularną blogerkę książkową Domi Czyta. W ciąguzaledwie kilku dni od rozpoczęcia akcji, przyłączyło się do niej wielublogerów, pisarzy, wydawców, bibliotek oraz wszystkich innych osób związanych wjakikolwiek sposób z literaturą. Ideą akcji Czytaj legalnie i pozwól legalnie czytać innymjest uświadomienie czytelnikom, jak ważne jest korzystanie z k
 • Mariola Huzar, własne 09.04.2020
  Około połowy lutego 2020 roku, do Filii Biblioteki PublicznejGminy Kłodzko w Starym Wielisławiu zawitali podopieczni Warsztatów TerapiiZajęciowej na spotkanie związane z Walentynkami.  Walentynki - co to za święto? Skąd wziął się zwyczajobchodzenia walentynek? Tradycja świętowania walentynek w Europie Zachodniej iPołudniowej sięga średniowiecza. Istnieje kilka teorii na temat pochodzeniaświęta. Choć nazwa niewątpliwie wywodzi się od świętego Walentego to samoświęto nawiązuje prawdopodobnie do kilku tra
 • Mariola Huzar, własne 30.03.2020
  Na bezpłatne trzydniowe zajęcianauki rysunku zaprosiła dzieci Filia Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko wStarym Wielisławiu. Warsztaty poprowadziła studentka drugiego roku WydziałuArchitektury na Politechnice Wrocławskiej - Aleksandra Wiśniewska. Ola jesttakże wielokrotną stypendystką programu im. Grzegorza Ciechowskiego w gminiewiejskiej Kłodzko. Jest członkiem Młodzieżowej Rady Gminy Kłodzko.  Pierwszego dnia, uczestnicywarsztatów zdobywali wiedzę na temat pojęcia koloru, ich podziałów i różnychinnyc
 • Mariola Huzar, własne 21.02.2020
  W Filii Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w StarymWielisławiu odbyło się drugie spotkanie z kucharzem bez granic ArturemSzczytowskim. Tym razem towarzyszyła nam kamera Telewizji Kłodzkiej.  Celem funkcjonowania Stowarzyszenia „Kucharze bez granic”jest wszechstronna pomoc, a także m.in.:1. tworzenie i kształtowanie przestrzenihistoryczno-kulturowej kuchni Polskiej i nie tylko,2. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom wtrudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 3. dzi