• Mariola Huzar, własne 29.11.2019
  Inauguracja wystawy na terenie gminy wiejskiej Kłodzko„Kozaki-Pyrzany. Polacy, Niemcy i Ukraińcy – polifonia pamięci o migracjachprzymusowych”, udostępnionej przez pana Bogusława Mykietów ze StowarzyszeniaRegionalistów Środkowe Nadodrze miała miejsce w dniu 5 listopada 2019 roku wFilii Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Jaszkowej Górnej.  Ekspozycję składającą się z siedmiu tematycznych banerów,której celem jest pokazanie młodym Europejczykom swoistej polifonii pamięci iróżnic między pamięcią narodo
 • Mariola Huzar, własne 25.11.2019
  Kubuś Puchatek jest niekwestionowanym bohaterem wielulekcji bibliotecznych dla dzieci. Bibliotekarze sięgają po książki brytyjskiegopisarza Alana Alexandra Milne dość często, bo znajdziemy tam wiele pouczającychtreści. Filia Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Żelaźnieprzygotowała kolejne ciekawe zajęcia dla dzieci z klasy zerowej miejscowejNiepublicznej Szkoły Podstawowej. Ledwo otworzyły się drzwi książnicy, a jużktoś głośno i radośnie powiedział - ,,patrzcie Kubuś Puchatek" ... no iile balonów...
 • Mariola Huzar, własne 20.11.2019
  Starych, zniszczonych, nikomu niepotrzebnych książek niewyrzucaj - można z nich zrobić prawdziwe dzieła sztuki! Przekonali się o tymuczestnicy miejscowych Warsztatów Terapii Zajęciowej, odwiedzając FilięBiblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Starym Wielisławiu.  W bibliotekach jest sporo książek - również tych, które zpowodu swej starości lub nieaktualności są przeznaczone do zniszczenia. I takimwłaśnie egzemplarzom, metodą bookfoldingu, nowe życie nadają bibliotekarzeorganizując warsztaty dla różnych g
 • Mariola Huzar, własne 14.11.2019
  Niemal co druga rodzina w Polsce związana jest z KresamiWschodnimi II Rzeczypospolitej. Najczęściej już poprzez swoich przodków, którzytam mieszkali, kształcili się, pracowali. Niewiele pozostało po nich rodzinnychpamiątek, czas coraz bardziej zaciera tamte ślady. Odchodzą od nas ostatniświadkowie, którzy zachowali w pamięci obraz tamtych ziem i dawnych wydarzeń.  W tym roku nasze Stowarzyszenie Kresowian ZiemiKłodzkiej, któremu prezesuje Pan Tadeusz Szewczyk obchodzi swój jubileusz30-lecia istnienia.
 • Mariola Huzar, własne 07.11.2019
  Od maja w Bibliotece Publicznej Gminy Kłodzko uczestnicywarsztatów poznają technikę „string art”, która nie ma nic wspólnego zbielizną, natomiast łączy się z ramkami lub deskami, a także włóczką, mulinąlub grubymi nićmi, za pomocą których wyplata się serca, liście, łódeczki itp…  Podczas październikowych zajęć w Filii nr 2 w Krosnowicachtrudno było zapanować nad uczniami klasy czwartej z miejscowej szkołypodstawowej bo… Robota paliła się im w rękach, a kreatywność dziewcząt ichłopców sięgnęła zenitu. W