• Mariola Huzar, własne 27.06.2012
    To już drugie scrabblowe nocne zmagania, ale tym razem w bibliotece w Starym Wielisławiu. W turniejach może uczestniczyć każdy, kto zna zasady gry oraz ten, kto chce nauczyć się tej najpopularniejszej gry planszowej na świecie. Poprawność słów stwierdza się na podstawie zasad dopuszczalności słów, a w praktyce za pomocą księgozbioru podręcznego, komputerowego słownika OSPS, czyli Oficjalnego Słownika Polskiego Scrabblisty.   W Starym Wielisławiu rozpoczęto te przyjemne zmagania od godzimy 20.00 w piątek 22