• Mariola Huzar, własne 20.10.2013
    Bezpieczny senior to kampania społeczna Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko oraz Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku mająca na celu chronić osoby starsze, przed próbami oszustw, wyłudzeń i kradzieży.  Wciąż dochodzą do nas niepokojące sygnały z Policji oraz od mediów o próbach oszukania lub wyłudzenia pieniędzy od seniorów. Działania sprawców wskazują, że najczęściej wykorzystują oni metodę, która w policyjnym słowniku określana jest metodą „na wnuczka”. Aby ustrzec seniorów przed działaniem oszustów i wyc
  • Mariola Huzar, własne 11.06.2013
    Zmniejszenie liczby przestępstw popełnianych na osobach starszych oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, to cele kampanii społecznej „bezpieczny SENIOR”, którą od stycznia wspólnie realizują Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko i Komenda Powiatowej Policji w Kłodzku.  Tym razem, podczas majowego spotkania edukowaliśmy mieszkańców Szalejowa Dolnego, o które zabiegała miejscowa pani sołtys Mariola Nakwasińska. Lekcję poprowadzili posterunkowy Filip Paszczyk oraz dyrektor BPGK Mariola Huzar. Aktywność senior