• Mariola Huzar, własne 13.08.2012
    Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko od lipca 2012 roku realizuje remont inwestycyjny w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 pn. „Remont Filii Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Jaszkowej Górnej”.  Przedmiotem robót jest wymiana pokrycia dachowego, wykonanie elewacji i drenażu budynku. Termin zakończenia zadania – styczeń 2013 roku. Operację realizu