• Mariola Huzar, źródło: własne 2014-09-09
      W tegorocznych uroczystościach dożynkowych w Bierkowicach w gminie Kłodzko, które odbywały się pn. Festiwal Polsko-Czeskich Smaków i Tradycji w ramach mikroprojektu  „Polsko-Czeska Olimpiada Różnorodności”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 „Przekraczamy granice” - nie zabrakło aktywności Biblioteki Pu
  • Mariola Huzar, źródło: własne 2014-09-02
        W bibliotece w Żelaźnie wiele się dzieje. Pani Magda nie potrafi inaczej. W maju zajmowano się „marzycielską pocztą”, czyli tworzeniem bajecznych pocztówek dla Natalii i Joasi. „Marzycielska Poczta” jest portalem internetowym, na którym zarejestrowane są chore dzieci. Czekają one z utęsknieniem na kartki, listy i pocztówki od nas wszystkich. Dla wielu z nich to jedyny kontakt ze światem. Książnica w Żelaźnie nie pierwszy raz angażuje się w tę akcję.