• Mariola Huzar, własne 29.06.2018
  Regulamin1. Turnieju Scrabblew100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez PolskępodPatronatem Wójta Gminy Kłodzko 1. Organizatoremjest Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko, 57-360 Ołdrzychowice Kłodzkie, ulicaKłodzka 20, tel. 74 8689207 2.Turniejrozgrywany jest w czwartek  w dniu 12lipca 2018r. od godz. 10.00 w  CentrumInicjatyw Społeczno-Kulturalnych w Starym Wielisławiu. Dojazd we własnymzakresie. 3.Turniejjest adresowany do wszystkich zainteresowanych w wieku od 18 lat wzwyż. Dop
 • Mariola Huzar, własne 27.06.2018
  W czwartek 21 czerwca, środowisko bibliotekarskie gościłow Filii Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Starym Wielisławiu. W ramachdziałalności koła kłodzkiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 12 osóbwzięło udział w cyklicznym posiedzeniu, szkoleniu zawodowym oraz warsztatach. Podczas posiedzenia, przewodnicząca Koła Mariola Huzar(dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko) przedstawiła relację TelewizjiKłodzkiej z 6. Powiatowego Dyktanda SBP, w którym udział wzięło 50 osób zterenu województwa
 • Mariola Huzar, własne 25.06.2018
  Filia Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w JaszkowejGórnej wraz ze społecznością lokalną od kilku lat buduje współpracę z czeskimobec Podbřezί. Przypomnijmy, że wszystko zaczęło się w 2013 roku podczasrealizacji polsko-czeskiego mikroprojektu „Eurorgionalne spotkaniaobywatelskie”, którego beneficjentem była Biblioteka. W czerwcowy wtorek w bibliotece w Jaszkowej Górnejdominował kolor niebieski, bo ….Smerfy są niebieskie, o budowie ciała podobnej doczłowieka, „wzrostu trzech jabłek”, ale posiadają prop
 • Mariola Huzar, własne 18.06.2018
  W poniedziałek 11 czerwca 2018 roku, jedenastoosobowagrupa dzieci z klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Ołdrzychowicach Kłodzkichwraz z bibliotekarkami udała się na taras miejscowego Ośrodka Kultury. Tamuczestniczyła w plenerze malarskim.  Przewodnikami po tajnikach książek Urszuli Kozłowskiej,rysunku i malarstwa były panie Gosia, Alina i wychowawczyni Magdalena Knopek. Prowadzący plener zwracali uwagę, aby bacznie obserwowaćotoczenie, kształty, barwy, odległości.Mówiły: „Malowanie polega na dobr
 • Mariola Huzar, własne 15.06.2018
  Dzieła Ezopa, bajkopisarza greckiego, niewolnika żyjącegow VI wieku p.n.e. są do dziś popularne. Bohaterami są zwykle zwierzętaposiadające cechy ludzkie. Bajki Ezopa napisane są głównie w formie opowieścimoralizującej bądź satyrycznej. Znaczna ich część jest znana na całym świecie izostała przetłumaczona na wiele języków. W Bibliotece Publicznej Gminy Kłodzko z/s wOłdrzychowicach Kłodzkich, panie bibliotekarki dość często sięgają po bajkiEzopa, aby za ich pośrednictwem przekazać dzieciom najważniejsze
 • Mariola Huzar, własne 13.06.2018
  W środę 6 czerwca 2018r., gościliśmy w Filii BibliotekiPublicznej Gminy Kłodzko w Jaszkowej Górnej pszczelarza i wielkiego pasjonatapszczół ze Starego Wielisławia, Pana Henryka Zarembe. Podczas spotkaniazorganizowanego z okazji ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”,przedszkolaki dowiedziały się, jak wygląda organizacja życia pszczół w ulu,hierarchia i podział zadań, oraz ich znaczenie w przyrodzie. Młodzi uczestnicy zdobyli cenne informacje i ciekawostkiz życia pszczół. Dowiedzieli się czym
 • Mariola Huzar, własne 11.06.2018
  5 czerwca 2018r. w Filii Biblioteki Publicznej GminyKłodzko w Szalejowie Górnym miało miejsce niezwykle sympatyczne spotkanie zautorką ciekawych książek dla dzieci - Agnieszką Urbańską, które dedykowaliśmyogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Spotkanie z uczniami z miejscowej Szkoły Integracyjnej,pisarka rozpoczęła od przedstawienia bohaterów i rekwizytów ze swoich książek.Główną bohaterką była oczywiście Wandzia Węszynos, która rozsiadła się pod hasłem„Cała Polska Czyta Dzieciom”. Po
 • Mariola Huzar, własne 06.06.2018
  Filia Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w StarymWielisławiu słynie z ciekawych pomysłów skierowanych do grup specjalnych.Nawiązana współpraca z Zespołem Szkół Specjalnych z Kłodzka rozwija siękwitnąco, co widać na załączonych obrazkach. W podziękowaniu za tak wiele pozytywnej empatii, panibibliotekarka Ewa otrzymała od uczniów własnoręcznie wykonane kwiaty orazpamiątkową fotogazetkę z poprzedniego spotkania. Pani Ewa nie kryła swojejeuforii z tak miłej niespodzianki, jak również z gościa specjalnego,
 • Mariola Huzar, własne 04.06.2018
  Dzień Matki to najcieplejsze ze świąt w całym roku. Oddziecka uczymy się szacunku do naszych matek, a miłość, która nas z nimi łączy,to jeden z najpiękniejszych prezentów, jakimi obdarzyła nas natura.Za to, Mamo, że wnoc czujnie strzeżeszkolorowych ispokojnych mych snów;za to, Mamo, że cizawsze mogę wierzyć,że rozumiesz mnienawet bez słów;cóż Ci dzisiajmogę za to dać, Najdroższa Mamo?Po jednym kwiatkuza noc każdą nieprzespaną,po jednym kwiatkuza każde zmartwienie,po jednym kwiatkuza płynące z Twych rąk ukoj