• Mariola Huzar, własne 11.06.2018
    5 czerwca 2018r. w Filii Biblioteki Publicznej GminyKłodzko w Szalejowie Górnym miało miejsce niezwykle sympatyczne spotkanie zautorką ciekawych książek dla dzieci - Agnieszką Urbańską, które dedykowaliśmyogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Spotkanie z uczniami z miejscowej Szkoły Integracyjnej,pisarka rozpoczęła od przedstawienia bohaterów i rekwizytów ze swoich książek.Główną bohaterką była oczywiście Wandzia Węszynos, która rozsiadła się pod hasłem„Cała Polska Czyta Dzieciom”. Po
  • Mariola Huzar, własne 21.02.2018
    Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko ściśle współpracuje zprzedszkolami i szkołami z terenu gminy wiejskiej Kłodzko, o czym świadczyszereg wspólnych projektów. Do najbardziej wyczekiwanych należą spotkania autorskiez pisarzami na, których uczestnicy „na chwilkę” zamieniają się w bohaterówksiążkowych… W minionym tygodniu biblioteka z Wojciechowic skrzyknęła się z paniąAgnieszką Urbańską i ze Szkołą Podstawową im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku.Tematem spotkania była miłość w książkach dla dzieci, a także uczu