• Mariola Huzar, własne 20.06.2013
    Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko od kwietnia do lipca 2013 roku realizuje mikrogrant „Podaj dalej” prowadzony przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, a skierowany do wszystkich bibliotek wiodących biorących udział w Programie Rozwoju Bibliotek. W środę 12 czerwca 2013 roku Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko zorganizowała trzecie już spotkanie ze swoimi bibliotekami partnerskimi z Radkowa, Ludwikowic Kłodzkich i Lewina Kłodzkiego – w sali Podhalanka w Krosnowicach. Spotkanie miało dwa cele i dwie grup
  • Mariola Huzar, własne 11.06.2013
    Zmniejszenie liczby przestępstw popełnianych na osobach starszych oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, to cele kampanii społecznej „bezpieczny SENIOR”, którą od stycznia wspólnie realizują Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko i Komenda Powiatowej Policji w Kłodzku.  Tym razem, podczas majowego spotkania edukowaliśmy mieszkańców Szalejowa Dolnego, o które zabiegała miejscowa pani sołtys Mariola Nakwasińska. Lekcję poprowadzili posterunkowy Filip Paszczyk oraz dyrektor BPGK Mariola Huzar. Aktywność senior