• Mariola Huzar, własne 30.06.2021
  Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w OłdrzychowicachKłodzkich zaprosiła uczniów klasy drugiej miejscowej Szkoły Podstawowej doudziału w inscenizacji „na żywo” na podstawie bajki pt. „Leśny karnawał”autorstwa Kamila Polaka. „A gdy wszystko było gotowe, zaczęło się schodzićtowarzystwo doborowe: i …Nasi młodzi aktorzy wcielili się w postacie leśnychzwierzątek. Swój autorski bal przedstawili w lesie przy akompaniamencieorkiestry w składzie: borsuk, słoń, wąż, żabka i dzięcioł. „Orkiestra koncert rozpoczęła
 • Mariola Huzar, własne 11.06.2021
  Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w OłdrzychowicachKłodzkich ogłasza laureatów konkursu czytelniczego pn. "Czytelnik Roku2020". Jak co roku nagradzamy Czytelników, którzy w roku ubiegłymwypożyczyli największą liczbę zbiorów bibliotecznych. W konkursie udział wzięło 1 890 czytelników wnastępujących kategoriach wiekowych:*105 osób do lat 5;*333 osoby w wieku 6-12 lat;*185 osób w wieku 13-15 lat;*125 osób od 16 do 19 lat;*122 osoby to 20-24 lata;*428 osób w wieku 25-44 lata;*271 osób 45-60 lat*321 os
 • Mariola Huzar, własne 20.05.2021
  W dniu 14 maja 2021r. w Bibliotece Publicznej GminyKłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich odbył się doroczny Przegląd BaśniowychTalentów pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Kłodzko. Chętne dzieci w wiekuprzedszkolnym miały możliwość zaprezentowania swoich umiejętności w formieonline. Przypomnijmy, że dotychczas impreza odbywała się w ramach Nocy zAndersenem w Pałacu w Żelaźnie. Wśród prezentowanych różnorodnych 33 talentów dominowałarecytacja twórczości Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, choć nie zabrakło te
 • Mariola Huzar, własne 21.04.2021
  To pierwszy od dziewięciu lat przegląd talentóworganizowany online. Cieszymy się, że choć odbiega od tradycyjnej formyznalazły się już wspaniałe, utalentowane i odważne przedszkolaki, którezechciały  podzielić się z nami swoimipasjami i już nadesłały swoje zgłoszenia.Dotychczas Baśniowy przegląd talentów był nieodłącznączęścią Nocy z Andersenem organizowanej przez Bibliotekę Publiczną GminyKłodzko w Pałacu w Żelaźnie. Czasy się zmieniły, więc zapraszamy do udziału wformie nagrań przesłanych do Organiza
 • Mariola Huzar, własne 29.03.2021
  „Lem 2021. Widziałem przyszłość” – to hasło 2021 roku,ogłoszonego pod koniec listopada 2020 uchwałą Sejmu RP jako rok StanisławaLema, doceniając Jego twórczość w literaturze XX wieku i jej znaczenie dlarozwoju kultury polskiej i światowej.Oto skróconabiografia pisarza:Stanisław Lem – przyszedł na świat w roku 1921 roku weLwowie. Pisarz, futurolog, eseista, satyryk. Urodził się w rodzinie zamożnegolekarza. Stanisław po zdaniu matury podejmuje naukę na lwowskim UniwersytecieMedycznym. Rok przed zakończeniem d
 • Mariola Huzar, własne 27.11.2020
  Co roku obchodzimy Święto Niepodległości, dzieńupamiętnienia wydarzeń z 1918 roku, organizując Międzygminny KonkursRecytatorski Poezji Patriotycznej o Listopadowy Liść Adamajtisa. Dziewiątaedycja konkursu nie była łatwa w zorganizowaniu, bo pandemia, bo obostrzenia,bo zakazy i nakazy. Wójt Gminy Kłodzko Zbigniew Tur nie widział przeszkód,aby konkurs odbył się w formie online. Do konkursu wpłynęło 58 nagrań w pięciukategoriach wiekowych. Przesłuchania odbyły się w czwartek 19 listopada w Filiinr 1 Biblioteki
 • Mariola Huzar, własne 20.11.2020
  Od września do października 2020 roku na terenie gminywiejskiej Kłodzko realizowany był konkurs cukierniczy na malinowe ciastko„Balladynka”. Celem konkursu były trzy ważne aspekty:*promocja Narodowego czytania „Balladyny” JuliuszaSłowackiego*stworzenie ciastka będącego stałym elementem promocyjnymBiblioteki*jubileusz 65-lecia Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko1955-2020.Przygotowanie ciastka konkursowego okazało się być nielada wyzwaniem, o czym świadczą trzy terminy degustacji smaków przez komisjękonkursow
 • Mariola Huzar, własne 05.11.2020
  Co roku, pod koniec października pod Pomnikiem PamięciKresowian w Kłodzku spotykają się kresowianie i mieszkańcy gminy Kłodzko, aby złożyć Hołd Pamięci Polakompomordowanym na Kresach Wschodnich w latach 1939-1947. W tym roku skutecznie naprzeszkodzie stanęła pandemia. Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko odpowiednio wcześniejogłosiła konkurs literacko plastyczny „Kresowe Madonny” na podstawie wierszaMoniki Żołnowskiej-Bujak, składając w ten sposób symboliczny Hołd Pamięci. Zadaniem uczestników konkursu b
 • Mariola Huzar, własne 26.10.2020
  W związku z trwającą pandemią i narzuconymi obostrzeniami STREFY CZERWONEJ w całym kraju, tegoroczna dziewiąta edycja Międzygminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej o Listopadowy Liść Adamajtisa 2020 zostanie przeprowadzona w formie online. Serdecznie zapraszamy do udziału przedszkolaki, uczniów szkół podstawowych oraz średnich, osoby niepełnosprawne intelektualnie w każdym wieku.LISTOPADOWEPREZENTACJE LITERACKIE 20209. MIĘDZYGMINNYKONKURS RECYTATORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJ O LISTOPADOWYLIŚĆ AD
 • Mariola Huzar, własne 07.10.2020
  Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w OłdrzychowicachKłodzkich zorganizowała konkurs plastyczny na zakładkę do książki inspirowanądziełem Juliusza Słowackiego „Balladyna”. Konkurs zorganizowany został z okazjiogólnopolskiej akcji Narodowe czytanie. Konkurs był adresowany do każdego pokolenia Polaków. Jegocelem była promocja czytelnictwa, zainteresowanie literaturą klasyczną, a takżeaktywizacja do pracy twórczej. Uczestnicy wykonali swoje prace technikąmalowania i wyklejania, bądź łącząc obie te techniki.