• Mariola Huzar, własne 27.11.2020
  Co roku obchodzimy Święto Niepodległości, dzieńupamiętnienia wydarzeń z 1918 roku, organizując Międzygminny KonkursRecytatorski Poezji Patriotycznej o Listopadowy Liść Adamajtisa. Dziewiątaedycja konkursu nie była łatwa w zorganizowaniu, bo pandemia, bo obostrzenia,bo zakazy i nakazy. Wójt Gminy Kłodzko Zbigniew Tur nie widział przeszkód,aby konkurs odbył się w formie online. Do konkursu wpłynęło 58 nagrań w pięciukategoriach wiekowych. Przesłuchania odbyły się w czwartek 19 listopada w Filiinr 1 Biblioteki
 • Mariola Huzar, własne 20.11.2020
  Od września do października 2020 roku na terenie gminywiejskiej Kłodzko realizowany był konkurs cukierniczy na malinowe ciastko„Balladynka”. Celem konkursu były trzy ważne aspekty:*promocja Narodowego czytania „Balladyny” JuliuszaSłowackiego*stworzenie ciastka będącego stałym elementem promocyjnymBiblioteki*jubileusz 65-lecia Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko1955-2020.Przygotowanie ciastka konkursowego okazało się być nielada wyzwaniem, o czym świadczą trzy terminy degustacji smaków przez komisjękonkursow
 • Mariola Huzar, własne 05.11.2020
  Co roku, pod koniec października pod Pomnikiem PamięciKresowian w Kłodzku spotykają się kresowianie i mieszkańcy gminy Kłodzko, aby złożyć Hołd Pamięci Polakompomordowanym na Kresach Wschodnich w latach 1939-1947. W tym roku skutecznie naprzeszkodzie stanęła pandemia. Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko odpowiednio wcześniejogłosiła konkurs literacko plastyczny „Kresowe Madonny” na podstawie wierszaMoniki Żołnowskiej-Bujak, składając w ten sposób symboliczny Hołd Pamięci. Zadaniem uczestników konkursu b
 • Mariola Huzar, własne 26.10.2020
  W związku z trwającą pandemią i narzuconymi obostrzeniami STREFY CZERWONEJ w całym kraju, tegoroczna dziewiąta edycja Międzygminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej o Listopadowy Liść Adamajtisa 2020 zostanie przeprowadzona w formie online. Serdecznie zapraszamy do udziału przedszkolaki, uczniów szkół podstawowych oraz średnich, osoby niepełnosprawne intelektualnie w każdym wieku.LISTOPADOWEPREZENTACJE LITERACKIE 20209. MIĘDZYGMINNYKONKURS RECYTATORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJ O LISTOPADOWYLIŚĆ AD
 • Mariola Huzar, własne 07.10.2020
  Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w OłdrzychowicachKłodzkich zorganizowała konkurs plastyczny na zakładkę do książki inspirowanądziełem Juliusza Słowackiego „Balladyna”. Konkurs zorganizowany został z okazjiogólnopolskiej akcji Narodowe czytanie. Konkurs był adresowany do każdego pokolenia Polaków. Jegocelem była promocja czytelnictwa, zainteresowanie literaturą klasyczną, a takżeaktywizacja do pracy twórczej. Uczestnicy wykonali swoje prace technikąmalowania i wyklejania, bądź łącząc obie te techniki.
 • Mariola Huzar, własne 12.09.2020
   REGULAMINKONKURSU CUKIERNICZEGO NA MALINOWE CIASTKO„BALLADYNKA”§ 1 Organizatoremkonkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/sw Ołdrzychowicach Kłodzkich, zwana dalej Organizatorem.  § 2Celemkonkursu jest:*promocja Narodowego czytania „Balladyny” Juliusza Słowackiego *stworzenieciastka będącego stałym elementem promocyjnym Biblioteki*jubileusz 65-leciaBiblioteki Publicznej Gminy Kłodzko 1955-2020 § 3*Regulaminkonkursu jest dostępny na stronie internetowej www.bibliotekagmina.klodz
 • Mariola Huzar, własne 02.09.2020
  Z tej informacji ucieszą się wszyscy miłośnicy książek –Bibliotece Publicznej Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich udało siękolejny raz pozyskać fundusze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nazakup nowości wydawniczych. -Pozyskaliśmy 13 462,00 zł na zakup nowościwydawniczych. Wkład własny wyniesie 25 000,86 zł. Dotacja zostanieprzeznaczona na uzupełnienie księgozbioru biblioteki centralnej i jejdziewięciu filii. Czytelnicy mogą się zatem już wkrótce spodziewaćnajgorętszych tytu
 • Mariola Huzar, własne 25.08.2020
  Już 5 września po raz dziewiąty odbędzie się NarodoweCzytanie klasyki polskiej literatury, organizowane z inicjatywy PrezydentaRzeczypospolitej Polskiej. Lekturą tegorocznej edycji jest „Balladyna” JuliuszaSłowackiego. To wybitne dzieło polskiego romantyzmu. Dramat zostałukończony w grudniu 1834 roku, a wydany pięć lat później w Paryżu. Powstał naemigracji w czasie dyskusji na temat przyczyn niedawnej klęski powstania idebat nad wspólną historią oraz przyszłym losem narodu. Poeta połączył w tymutworze
 • Mariola Huzar, własne 04.08.2020
  Ze względu na wytyczne epidemiczne, w tym roku BibliotekaPubliczna Gminy Kłodzko prowadzi zajęcia dla dzieci i dla całych rodzin wformie online. Rozpoczęliśmy 1 lipca, a kończymy 28 sierpnia. Co naszaBiblioteka realizowała w pierwszym miesiącu wakacji dla swoich młodychczytelników? Na koncie Biblioteki na Facebooku publikowane byłyróżnorodne działania oraz zadania dla dzieci i całych rodzin. Ogółemodnotowaliśmy 32 444 odsłony i 1 202 aktywności. Przyznaliśmy 34nagrody dla uczestników z naszej
 • Mariola Huzar, własne 28.05.2020
  Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek podhasłem „Zasmakuj w bibliotece” w gminie wiejskiej Kłodzko realizowana była wformie online. Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko przygotowała osiem różnychsmaczków literackich i artystycznych na koncie na Facebooku. Podczas wszystkich działań zarejestrowaliśmy 12 361odbiorców oraz 1 092 aktywności. Bardzo się cieszymy, że nasza ofertawzbudziła tak szerokie zainteresowanie. Za udział w konkursach i zadaniachprzyznaliśmy 16 nagród, które prze