• Mariola Huzar, własne 29.03.2021
  „Lem 2021. Widziałem przyszłość” – to hasło 2021 roku,ogłoszonego pod koniec listopada 2020 uchwałą Sejmu RP jako rok StanisławaLema, doceniając Jego twórczość w literaturze XX wieku i jej znaczenie dlarozwoju kultury polskiej i światowej.Oto skróconabiografia pisarza:Stanisław Lem – przyszedł na świat w roku 1921 roku weLwowie. Pisarz, futurolog, eseista, satyryk. Urodził się w rodzinie zamożnegolekarza. Stanisław po zdaniu matury podejmuje naukę na lwowskim UniwersytecieMedycznym. Rok przed zakończeniem d
 • Mariola Huzar, własne 23.03.2021
  Filia Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Bierkowicachprzedstawia prace pokonkursowe na kartkę z kalendarza inspirowaną książką. Dokonkursu wpłynęło 12 prac, które stworzyły „Kalendarz Literacki na rok 2021”. Celem konkursu była promocja czytelnictwa, popularyzacjaksiążek, rozwijanie uzdolnień artystycznych oraz zagospodarowanie czasu wolnegow okresie trwającej pandemii. Jego adresatami byli czytelnicy w każdym wieku. Komisja konkursowa w składzie:Mariola Huzar – dyrektor BibliotekiBogumiła Płoskonka – bi
 • Mariola Huzar, własne 16.03.2021
  26 lutego 2021r. w Filii Biblioteki Publicznej GminyKłodzko w Szalejowie Górnym odbyła się 4. Edycja Gminnego KonkursuCzytelniczego „Mistrz Pięknego Czytania – Jaś i Małgosia” twórczości AgnieszkiUrbańskiej. Celem konkursu było propagowanie kultury czytelniczej,kształtowanie umiejętności pięknego czytania, popularyzacja książek dla dzieciznajdujących się w zbiorach bibliotek publicznych i szkolnych, wyrabianienawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu oraz uczenie rywalizacji wmiłej atmosferze. Do k
 • Mariola Huzar, własne 04.03.2021
  Filia Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w StarymWielisławiu przygotowała lekcję biblioteczną online na temat Walentynek wliteraturze i nie tylko. Materiał został opublikowany na koncie Biblioteki naFacebooku. Spotkał się z ogromnym zainteresowaniem: 1 556 odbiorców, 85aktywności i sześć przyznanych nagród za udział w konkursie. Zainteresowani nagraniemznajdą go pod linkiem https://www.facebook.com/289346107781085/videos/2848481895471217Co sądziła o miłości znakomita poetka i Noblistka WisławaSzymbors