• Mariola Huzar, własne 31.07.2014
    W maju tego roku biblioteka w Szalejowie Górnym gościła uczniów miejscowej szkoły integracyjnej, jej dyrektora panią Barbarę Jurzec oraz nauczycielkę panią Tamarę Dziurhaluk. Tematem lekcji bibliotecznej była 150. Rocznica Powstania Styczniowego 1863-2013 oraz okolicznościowa wystawa. Narodowe Centrum Kultury przedstawia zbiór 20 reprodukcji rycin pochodzących z Kolekcji Krzysztofa Kura. Są one zapisem wydarzeń sprzed 150 lat i pamiątką po ich uczestnikach. Ukazują bitwy, potyczki i epizody z Powstania. Odd
  • Mariola Huzar, własne 10.07.2014
    W Bierkowicach i Starym Wielisławiu trwają intensywne prace budowlane przy wznoszeniu nowych obiektów użytkowych, w których funkcjonować będą m.in. biblioteki i świetlice. Obie inwestycje współfinansowane są w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  Całkowity koszt zadania w Bierkowicach wynosi 712 214 93 zł, w tym 431 913,00 zł to dofinansowanie zewnętrzne. Wykonawcą robót jest Firma LECH-POL Leszek Drewniak z Kłodzka. Obiekt w Starym Wielis
  • Mariola Huzar, własne 04.07.2014
    Z końcem sierpnia 2014 roku kończy się realizacja dwuletniego polsko-czeskiego projektu „Euroregionalne Spotkania Obywatelskie”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”. Jego realizatorem jest Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko. 25 czerwca 2014 roku w Krosnowicach odbyła się p