• Mariola Huzar, własne 13.09.2019
    W sobotnie przed popołudnie zaprosiliśmy mieszkańcówgminy wiejskiej Kłodzko na ósmą już edycję Narodowego Czytania, któraorganizowana jest pod patronatem Prezydenta RP od 2012 roku. Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w OłdrzychowicachKłodzkich włączyła się w tą akcję w  2012roku, kiedy to lekturą Narodowego czytania był „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. W tym roku czytaliśmy nowele polskie w sali zamkowej DomuPomocy Społecznej w Podzamku. Ich treści towarzyszyły rodakom , kiedy podzaborami
  • Mariola Huzar, własne 09.09.2019
    W maju tego roku Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s wOłdrzychowicach Kłodzkich przystąpiła do społecznej akcji, której organizatoremjest Fundacja im. Zbigniewa Herberta oraz Biblioteka Narodowa. Zbigniew Herbertpisał listy-wiersze do przyjaciół oraz obcych osób, które cenił. Ten zwyczajpisarza  był inspiracją dla tej akcji. Zbigniew Herbert napisał…A po­tem usta­wio­nowszel­ki stół i od­by­ła się wspa­nia­ła we­sel­na uczta. Księż­nicz­ka była tego dnia jesz­cze pięk­niej­sza niż zwy­kle. Gra­
  • Mariola Huzar, własne 02.09.2019
    Tegoroczne dożynki gminy wiejskiej Kłodzko odbyły się 25sierpnia w Żelaźnie. Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko miała swój czynnyudział w obchodach święta plonów. Pod hasłem "Biblioteka dobrych wrażeń” na stoisku pracownicyprowadzili: Rozrywkowe koło fortuny na, którym panie Małgosia i Alinaświetnie zabawiały dzieci, młodzież, a także dorosłych. Każdy, bez względu nawiek chciał się zmierzyć ze słynnym kołem z bankrutem… Zajęcia artystyczne String.Art., czyli wyszywanie cudówna drewnie prowadz