Wyprawa na Kresy
A A A
Mariola Huzar, własne 06.10.2016

 

Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich wraz ze Stowarzyszeniem Kresowian Ziemi Kłodzkiej rozpoczęła przygotowania do dziewiątego Spotkania Kresowian po latach. Tegoroczna edycja odbędzie się w sobotę dnia 22 października w Kłodzku.

 

Rozpoczynamy o godzinie 14.30 przy Pomniku w Parku Strażackim, złożeniem Hołdu Pamięci Polakom pomordowanych na Kresach Wschodnich w latach 1939-1947. O godzinie 15.00 w okolicznym  Gimnazjum Publicznym im. Wł. St. Reymonta rozpocznie się część wykładowa, artystyczna i koncertowa. W tym roku, po raz pierwszy obchodzić będziemy 10-lecie Działu Kresowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Z tej okazji PiMBP przygotowuje niecodzienną prezentację.

 

Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko ogłasza konkurs plastyczny „Wyprawa na Kresy – miejsca, które warto zobaczyć”. Jego celem jest pielęgnowanie pamięci o tradycji i kulturze polskich Kresów. Także wzmacnianie świadomości I wartości dziedzictwa narodowego oraz inspirowanie dzieci w wieku 10 – 12 lat do wyrażania swoich uczuć w twórczości plastycznej – informuje Mariola Huzar, dyrektor Biblioteki. Poprzez różnego rodzaju aktywności literackie, plastyczne i nie tylko zachęcamy naszych młodszych i starszych czytelników do uczestniczenia w spotkaniach,  ocalenia od zapomnienia historii Kresów, popularyzowania literatury oraz kultury kresowej.

Szczegóły konkursu: praca powinna być wykonana na brystolu w formacie A3 (naklejona na sztywną tekturę) w technice plastycznej: pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki, kredki lub grafika oraz opisana (imię i nazwisko, wiek, telefon kontaktowy, nazwa szkoły, biblioteki lub świetlicy).

Konkurs skierowany jest do osób indywidualnych. Ocenie nie będą poddawane prace grupowe. Prace należy składać w piątek dnia 21 października 2016 r. od godziny 14.00 bezpośrednio w Gimnazjum Publicznym Reymonta w Kłodzku (ulica Traugutta 1a) – aula szkolna na pierwszym piętrze, bądź w każdej bibliotece na terenie Gminy Kłodzko.

Nagrody: 3 równorzędne nagrody rzeczowe o wartości 70,00 zł każda oraz 10 wyróżnień książkowych. Wystawa pokonkursowa: 22 października 2016r. podczas  9. Spotkania Kresowian po latach w Gimnazjum Reymonta. Ogłoszenie wyników na stronie internetowej www.bibliotekagmina.klodzko.pl po 22 października 2016r. Szczegółowe informacje pod nr tel. 74 8689207 (pani Małgorzata Ostrowska).

Działanie jest realizowane w ramach trwałości  projektu „Euroregionalne Spotkania Obywatelskie”, który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa na pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 „Przekraczamy granice”. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ W SPOTKANIU.