• Mariola Huzar, własne 07.12.2012
  W mikołajki 6 grudnia Wójt Gminy Kłodzko Stanisław Longawa oraz przewodniczący Rady Gminy Kłodzko Zbigniew Tur uzdolnionym ośmiu uczniom wręczyli stypendia im. Grzegorza Ciechowskiego. Przypomnijmy, że pomysłodawcami funduszu stypendialnego kilkanaście lat temu byli znakomity muzyk Grzegorz Ciechowski i wieloletni Wójt Gminy Kłodzko Ryszard Niebieszczański. Inicjatywa narodziła się na dożynkach w Krosnowicach. I tak to się zaczęło… 13-ty odcinek uroczystości zapoczątkowały prezentacje 15-tu osób, które zgło
 • Mariola Huzar, własne 06.08.2012
  Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko w 2012 roku po raz trzeci złożyła wniosek do programu „Akademia Orange dla Bibliotek”, realizowanego przez Fundację Orange. Celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.  Nasza instytucja kultury otrzymała 16 lipca środki w wysokości ponad 4 637, 51 złoty
 • Mariola Huzar, własne 13.07.2012
  Program Stypendialny im. Grzegorza Ciechowskiego w Gminie Kłodzko Program Stypendialny im. Grzegorza Ciechowskiego w Gminie Kłodzko obejmuje następujące rodzaje stypendiów:1. stypendia za wyniki w nauce dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych oraz studentów szkół wyższych,2. stypendia za wybitne osiągnięcia dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych oraz studentów szkół wyższych.  Rozdział 1Stypendium im. Grzegorza Ciechowskiego w Gminie Kłodzko za wyniki w
 • Mariola Huzar, własne 25.05.2012
  W bibliotece znajdziecie wszystko, czego chcecie, starą prawdę, mądrą bajkę, piękny wiersz, i nie tylko… Słowami Krystyny Wodnickiej, powitała wszystkich gości gospodyni Powiatowych Obchodów Święta Bibliotekarza 17 maja w Ołdrzychowicach Kłodzkich pani Mariola Huzar, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko.  W spotkaniu oprócz licznie zgromadzonych przedstawicieli bibliotek z terenu powiatu kłodzkiego i ząbkowickiego udział wzięli znakomici goście w osobach ZASTĘPCA WÓJTA GMINY KŁODZKO – Urszula Panter
 • Mariola Huzar, własne 24.03.2012
  Internetowe strony są istotnym elementem współczesnej informacji oraz promocji. Czy spełniają jednak nasze oczekiwania i wymagania? Czy znajdujemy w nich aktualną i pełną informację?  Czy pomagają nam np. w turystycznym odkrywaniu Ziemi Kłodzkiej?Na pierwszą ocenę proponujemy  SAMORZĄDOWE  STRONY  INTERNETOWE  poszczególnych miast i gmin Ziemi Kłodzkiej.  W sezonie letnim wybierzemy z kolei najlepszą turystyczną stronę kłodzkiego regionu.To już czwarta edycja plebiscytu organizowanego przez PORTAL  INTERNET
 • Mariola Huzar, własne 28.01.2012
  Kiedyś Kasia Sobczyk śpiewała…13-go wszystko zdarzyć się może. I zdarzyło się, ale w sensie pozytywnym - w piątek 13 stycznia w Kłodzku, podczas noworocznego spotkania biznesowego Wójta Gminy Kłodzko. Tradycyjnie, po raz siódmy przewodnicząca kapituły stypendialnej im. Grzegorza Ciechowskiego Mariola Huzar poprowadziła aukcję przedmiotów przekazanych przez osoby publiczne i nie tylko, z której dochód zostanie przeznaczony na stypendia za wyniki w nauce lub uzdolnienia w różnych dziedzinach. Nie było łatwo,
 • Mariola Huzar, własne 14.01.2012
  Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko oraz Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko w grudniu 2011 roku ogłosiły konkurs na świąteczny wystrój biblioteki-świetlicy na terenie Gminy Kłodzko pod patronatem Wójta Gminy Kłodzko Stanisława Longawy.  Celem konkursu było podkreślenie świątecznego okresu, tak wyjątkowego w naszej polskiej tradycji oraz nadchodzącego Nowego 2012 roku, poprzez włączenie użytkowników bibliotek i świetlic do działań na rzecz świątecznego wystroju miejsca spotkań na wsi. Do konkur
 • Mariola Huzar, własne 07.01.2012
  Gmina Kłodzko już po raz siódmy organizuje aukcję z przeznaczeniem na stypendia dla uzdolnionych uczniów i studentów z terenu wsi kłodzkich. Od 12 lat stypendia finansowane są ze środków uzyskanych z różnych akcji charytatywnych. Dotychczas wypłacono blisko 60 stypendiów w wysokości 200-300 złotych miesięcznie każde, płatne przez 10 m-cy roku szkolnego.  Podczas styczniowej aukcji z biznesem Dolnego Śląska, której gospodarzem jest Wójt Gminy Kłodzko Stanisław Longawa zlicytowanych zostanie kilkanaście przed
 • Mariola Huzar, własne 02.01.2012
  Opublikowany na portalu internetowym www.ziemiaklodzka.plNaszym grudniowym gościem jest Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko Pani MARIOLA HUZAR. O gminno-kłodzkiej bibliotece pisaliśmy już wielokrotnie w portalu, chwaląc ją za liczne ciekawe inicjatywy i przedsięwzięcia.  Może na początek krótka wizytówka biblioteki.Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Kłodzko. Powierzchnia gminy wynosi 252, 25 km2. W 35 wsiach zamieszkuje blisko 17 300 mieszkańców. W skład