• Mariola Huzar, własne 30.09.2020
    ZARZĄDZENIE NR 7\2020DYREKTORA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KŁODZKOZ DNIA 30 WRZEŚNIA  2020 ROKU w sprawie wyznaczenia koordynatora do sprawdostępności w Bibliotece Publicznej Gminy Kłodzko z/s w OłdrzychowicachKłodzkich       Na podstawie art.14 ust.1ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom  zeszczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019r., poz. 1696 ze zm.) zarządza się, conastępuje: § 1Wyznaczam Panią Ewę Włosek –  młodszego bibliotekar