Niepełnosprawni - normalna sprawa
A A A
Mariola Huzar, własne 27.01.2016

 

Jest coś, co wyróżnia Bibliotekę Publiczną Gminy Kłodzko spośród innych bibliotek, mogących się pochwalić znacznym dorobkiem pracy upowszechniającej czytelnictwo na wsi. Jest to praca na rzecz czytelnika niepełnosprawnego, a w szczególności czytelnika dorosłego z niepełnosprawnością intelektualną. Obecność w bibliotece centralnej w Ołdrzychowicach Kłodzkich osób z niepełnosprawnością intelektualną nikogo jużnie dziwi. Dzieje się tak za sprawą zajęć z elementami biblioterapii, prowadzonymi regularnie od kilkunastu lat przez bibliotekarkę Małgorzatę Ostrowską. 

 

Uczestnikami zajęć są kobiety i mężczyźni z Domu Pomocy Społecznej w Podzamku, od kilku miesięcy pod skrzydłami pani opiekunki  Bożeny S. Celem zajęć  jest pomoc w rozwiązywaniu problemów, jakie niesie codzienne życie, poprzez zajęcia z literaturą, kreatywne zajęcia artystyczne oraz rozwijanie pasji i zainteresowań osobistych uczestników – podkreśla pani Mariola Huzar, dyrektor Biblioteki.

 

Tak więc, osiągnęliśmy jeden z celów zajęć biblioterapeutycznych: zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości kontaktu z nauką, sztuką i rozrywką. Poprzez ukierunkowane czytanie ukazujemy mieszkańcom DPS właściwe postawy, pomagamy w rozwiązywaniu problemów osobistych. Tak dobieramy literaturę, że pozwala ona na widzenie siebie jako jednostki twórczej, z dużymi możliwościami intelektualnymi, a jednocześnie pozwala uczestnikom zajęć nabrać do siebie dystansu, uczy śmiać się z samego siebie, dawać sobie szansę na drobne potknięcia i przegraną. Poprzez głośne czytanie wybranych tekstów, panowie doskonalą nabytą wcześniej umiejętność czytania, a wypowiadając się trenują sprawne wyrażanie swoich myśli w formie publicznej wypowiedzi. Dobór środków terapeutycznych jest zawsze uzależniony od potrzeb i możliwości percepcyjnych konkretnych osób biorących udział w spotkaniu.

 

Każde spotkanie odbywa się w przyjaznej atmosferze, przy kawie i herbacie oraz ciasteczkach. Foto z zajęć w dniu 26 stycznia 2016 roku.