Zapraszamy do składania wniosków stypendialnych
A A A
Mariola Huzar, własne 11.08.2015

 

 

Wójt Gminy Kłodzko oraz Przewodnicząca Kapituły Stypendialnej ogłaszają nabór wniosków o przyznanie „Stypendium im. Grzegorza Ciechowskiego w gminie Kłodzko”. Stypendium przeznaczone jest dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, policealnych oraz wyższych,  stale zameldowanych na terenie gminy Kłodzko, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, a jednocześnie osiągających bardzo dobre wyniki w nauce i w różnych dziedzinach. Wnioski można składać najpóźniej do 11 września 2015r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Kłodzku (parter) lub bezpośrednio u przewodniczącej kapituły stypendialnej pani Marioli Huzar (Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko w Ołdrzychowicach Kłodzkich). Wniosek oraz regulamin przyznawania stypendium w wersji elektronicznej (do pobrania) znajdują się na stronie internetowej Gminy Kłodzko w zakładce Kultura. W wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie oraz w każdej bibliotece na terenie naszej gminy (w Bierkowicach, Jaszkowej Górnej, Krosnowicach, Ołdrzychowicach Kłodzkich, Starym Wielisławiu, Szalejowie Górnym, Wojborzu, Wojciechowicach i Żelaźnie). Szczegółowych wyjaśnień udziela przewodnicząca kapituły pod nr telefonu 74 8689207. ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!