• Mariola Huzar, własne 21.09.2018
    Informujemy, że Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s wOłdrzychowicach Kłodzkich bierze udział w kolejnej edycji programu „Zakupnowości wydawniczych do bibliotek publicznych - priorytet 1”. Głównym celem Priorytetu, realizowanego w ramach ProgramuWieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020, jestzwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenieudziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek,czasopism, multimediów, wydawni